ingeniørbachelor i bioteknologi
Bacheloruddannelse

Bioteknologi

Bacheloruddannelsen i bioteknologi er tværfaglig og rummer både biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder med løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. Fx lærer du, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne og mere bæredygtige kemikalier.

Du lærer også om produktion af miljøvenlig energi, og hvordan vi arbejder på at finde en løsning på udfordringen med bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse til civilingeniør og specialisere dig yderligere. Som færdiguddannet har du jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og i den farmaceutiske industri.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab med kemi, biologi, matematik og informationsteknologi.

Du lærer fx, hvordan man kan bruge celler og mikroorganismer til at udvikle nye lægemidler og naturstoffer eller producere fødevarer på en måde, der er mere bæredygtig og klimabevidst.

Du får også indsigt i, hvordan man kan udnytte bioteknologien til bæredygtig energiproduktion, der kan afløse fossile brændstoffer som fx kul og olie.

Videnskabeligt grundlag

Ved at studere cellers egenskaber i sig selv og i forhold til omgivelserne får du et videnskabeligt grundlag for at analysere og påvirke cellernes egenskaber. Det kan fx være, hvordan man kan skræddersy mikroorganismer til at producere grønne kemikalier (dvs. miljøvenlig kemi) eller lægemidler i industriel skala.

Naturvidenskabelige fag

Uddannelsen indeholder naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi samt biologiske kernefag som biokemi, mikrobiologi, molekylærbiologi og bioinformatik. Du får også undervisning i teknologiske fag som procesteknik og procesdesign.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i bioteknologi varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Biotechnology).

Undervisning

Undervisningen består af både laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0
 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik A være mindst 6,0

Aarhus Universitet

 • Du skal have mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Læs om

AU udbyder en kandidatuddannelse i kemi og bioteknologi.
AAU udbyder en kandidatuddannelse i bioteknologi.

Andre muligheder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi: 

Læs mere i UG-artiklen Life Science og Teknologi

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,1AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område og det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, i industrien eller i offentlige og private forskningsinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information