ingeniørbachelor i bioteknologi
Bacheloruddannelse

Bioteknologi

Bacheloruddannelsen i bioteknologi er tværfaglig og rummer både biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder med løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. Fx lærer du, hvordan man udvikler ny og bedre medicin, og hvordan man bruger mikroorganismer til at producere grønne og mere bæredygtige kemikalier.

Du lærer også om produktion af miljøvenlig energi, og hvordan vi arbejder på at finde en løsning på udfordringen med bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse til civilingeniør og specialisere dig yderligere. Som færdiguddannet har du jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og i den farmaceutiske industri.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bioteknologi kombinerer ingeniørvidenskab med kemi, biologi, matematik og informationsteknologi.

Du lærer fx, hvordan man kan bruge celler og mikroorganismer til at udvikle nye lægemidler og naturstoffer eller producere fødevarer på en måde, der er mere bæredygtig og klimabevidst.

Du får også indsigt i, hvordan man kan udnytte bioteknologien til bæredygtig energiproduktion, der kan afløse fossile brændstoffer som fx kul og olie.

Videnskabeligt grundlag

Ved at studere cellers egenskaber i sig selv og i forhold til omgivelserne får du et videnskabeligt grundlag for at analysere og påvirke cellernes egenskaber. Det kan fx være, hvordan man kan skræddersy mikroorganismer til at producere grønne kemikalier (dvs. miljøvenlig kemi) eller lægemidler i industriel skala.

Naturvidenskabelige fag

Uddannelsen indeholder naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi samt biologiske kernefag som biokemi, mikrobiologi, molekylærbiologi og bioinformatik. Du får også undervisning i teknologiske fag som procesteknik og procesdesign.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i bioteknologi varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside. 

Undervisningsform

Undervisningen består af både laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Biotechnology).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

 • Du skal have mindst 7,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i karaktergennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og Aalborg.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder bioteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i kemi og bioteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder bioteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen omfatter specialiseringen medicinsk bioteknologi.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,8AO

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område og det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne bioteknologi samt bioinformatik og systembiologi.

Jobmuligheder

Du vil efterfølgende have jobmuligheder i farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, i industrien eller i offentlige og private forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information