bacheloruddannelse i Europæiske studier
Bacheloruddannelse

Europæiske studier

Den engelsksprogede uddannelse har fokus på udvikling og udfordringer i Europa, og du lærer at arbejde tværfagligt med økonomisk teori, kulturanalyse og metoder.

Fakta

Navn:
Europæiske studier
Andre betegnelser:
European Studies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Udviklingen i Danmark hænger tæt sammen med andre europæiske landes. Du lærer at forstå, hvordan de europæiske lande og EU har udviklet sig historisk, og hvorfor Europa ser ud som det gør i dag. Ud over studier i EU-forhold kan du også følge undervisning i historie, økonomi og politik.

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både offentlig forvaltning, internationale samarbejdsorganisationer og i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i europæiske studier er tværfaglig, og via fag fra statsvidenskab, kulturstudier, historie og økonomi får du indsigt i regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser.

Du lærer at analysere regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser.

Hovedområder

Uddannelsen giver dig en teoretisk forståelse af faktuel viden om nedenstående hovedområder, som du også lærer at analysere:

 • Politiske, sociologiske og historiske forudsætninger for europæisk integration
 • Regionale strukturer og udvikling i Europæiske grænseregioner
 • Kulturelle processer i Europa
 • Offentlig forvaltning og institutioner

Du vil blive i stand til at anvende metoder, der gør det muligt for dig selvstændigt at generere, organisere, afrapportere og lede udviklingsprojekter med et regionalt, nationalt og/eller europæisk fokus. Du vil desuden være i stand til at formidle resultaterne til interessenter, politikere og den brede offentlighed mere generelt.

Udlandsophold

Du har på 5. semester mulighed for at komme på udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og individuel vejledning. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er European Studies (Social Science).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0, og karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU i Sønderborg udbyder europæiske studier som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for europæiske organisationer og virksomheder eller danske organisationer og virksomheder med en international profil.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisation, udvikling og rådgivning og Administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information