bacheloruddannelse i Europæiske studier
Bacheloruddannelse

Europæiske studier

Uddannelsen er engelsksproget med fokus på udvikling og udfordringer i Europa, og du lærer at arbejde tværfagligt med statskundskab, kulturanalyse og økonomisk teori.

Fakta

Navn:
Europæiske studier
Andre betegnelser:
European Studies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Udviklingen i Danmark hænger tæt sammen med andre europæiske landes. Du lærer at forstå, hvordan de europæiske lande og EU har udviklet sig historisk, og at analysere vor tids udfordringer, muligheder og konflikter i og uden for Europa.

Ud over studier i EU-forhold følger du undervisning i historie, økonomi og politik.

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både diplomatiet, offentlig forvaltning, internationale samarbejdsorganisationer og i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i europæiske studier er tværfaglig. Gennem fag fra statskundskab, historie, kulturstudier og økonomi får du indsigt, faktuel viden og en teoretisk forståelse af regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser.

Du lærer at analysere de politiske, sociologiske og historiske forudsætninger for den europæiske integration.

Du vil blive i stand til at anvende metoder, der gør det muligt selvstændigt at generere, organisere, afrapporter og lede udviklingsprojekter med et regionalt, nationalt og/eller europæisk fokus.

Endelig lærer du at formidle resultaterne til politikere og den brede offentlighed.

Hovedområder

Uddannelsen giver dig bl.a. indsigt i nedenstående områder:

 • Politiske, sociologiske og historiske forudsætninger for europæisk integration
 • Regionale strukturer og udvikling i Europæiske grænseregioner
 • Kulturelle processer i Europa
 • Offentlig forvaltning og institutioner

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er European Studies (Social Science).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og individuel vejledning.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du har på 5. semester mulighed for at komme på udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 88
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Syddansk Universitet (SDU) i Sønderborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for et bredt arbejdsmarked, både i Danmark og i Europa.

Det kan for eksempel være i private organisationer, som fx virksomheder, konsulentvirksomheder og tænketanke, samt offentlige og statslige institutioner og myndigheder, herunder diplomati, på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information