bacheloruddannelse i Europæiske studier
Bacheloruddannelse

Europæiske studier

Den engelsksprogede uddannelse har fokus på udvikling og udfordringer i Europa, og du lærer at arbejde tværfagligt med økonomisk teori, kulturanalyse og metoder inden for political science.

Fakta

Navn:
Europæiske studier
Andre betegnelser:
European Studies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Udviklingen i Danmark hænger tæt sammen med andre europæiske landes. Du lærer at forstå, hvordan de europæiske lande og EU har udviklet sig historisk, og hvorfor Europa ser ud som det gør i dag. Ud over studier i EU-forhold kan du også følge undervisning i historie, økonomi og politik.

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både offentlig forvaltning, internationale samarbejdsorganisationer og i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På europæiske studier beskæftiger du dig med samspillet mellem den europæiske og den regionale dimension af samfundsudviklingen. Du lærer på uddannelsen at forstå, analysere og finde løsninger på europæiske problemstillinger.

Der undervises i følgende hovedemner:

 • Politik, jura og institutioner, bl.a. forholdet mellem forskellige EU-institutioner og EU’s indflydelse på handel, udvikling, sikkerhed og forsvar
 • Kommunikation og kultur med fokus på europæisk identitet og kultur samt tværkulturelle udfordringer
 • Økonomi

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og individuel vejledning. Al undervisning foregår på engelsk. Du har på 5. semester mulighed for at komme på udlandsophold.

Uddannelsens engelske betegnelse er European Studies (Social Science).

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 3,0.

Du skal bestå en optagelsesprøve, hvis du søger optagelse via kvote 2

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School:

Du skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til engelsk B med karaktergennemsnittet 3,0.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU i Sønderborg udbyder europæiske studier som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæiske studier kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for europæiske organisationer og virksomheder eller danske organisationer og virksomheder med en international profil.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisation, udvikling og rådgivning og Administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information