kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Bacheloruddannelse

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog

Du lærer om økonomi, marketing og sprog, og du får viden om virksomheders internationale aktiviteter og interkulturel kommunikation.

Fakta

Navn:
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får på uddannelsen teoretisk viden om økonomi i en samfundsfaglig kontekst. Uddannelsen retter sig mod arbejde med forbindelse til udlandet, og du lærer at beherske to sprogområder (engelsk og tysk), ligesom du også undervises i sprogområdernes kultur og politiske system.

Med en bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale akiviteter. Du kan læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Indhold

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Europa-Universität i Flensburg (EUF).

Sprog, økonomi og fremmede kulturer

Uddannelsen kombinerer erhvervs- og samfundsøkonomi med fremmedsprog og interkulturel kommunikation. Du vælger sprogretningen tysk/engelsk, hvis du har dansk som udgangssprog, og sprogretningen dansk/engelsk, hvis du har tysk som udgangssprog.

Du vil desuden få undervisning i statistik, international ret samt arbejds- og organisationspsykologi.

Du lærer at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter og får øvelse i at inddrage kulturforståelse i analyser af internationale økonomiske sammenhænge.

Fagområder

Uddannelsen indeholder fagområderne:

 • Erhverv og samfund
 • Kommunikation
 • Fremmedsprog

Du vil desuden få undervisning i informationsteknologi, statistik og erhvervsret samt i arbejds- og organisationspsykologi.

Et fagområde er også videnskabsteori og metode, der giver kendskab til de teorier og metoder, som man arbejder med inden for faget.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå enten i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt og får henh. en dansk og en tysk bachelorgrad.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav for sprogretningen tysk/engelsk

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B
 • Tysk (begyndersprog A/fortsættersprog B) 

Specifikke adgangskrav for sprogretningen dansk/engelsk

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B
 • Tysk A

Ansøgere med dansk som modersmål

 • Ansøgere med dansk som modersmål/udgangssprog kan kun søge sprogretningen tysk/engelsk

Ansøgere med tysk som modersmål

 • Ansøgere med tysk som modersmål/udgangssprog kan kun søge sprogretningen dansk/engelsk

Ansøgere med både dansk og tysk som modersmål

 • Ansøgere med både dansk og tysk som modersmål/udgangssprog kan søge begge sprogretninger tysk/engelsk og dansk/engelsk
 • For ansøgere med både dansk og tysk som modersmål, afgøres modersmålsstatus i visse tilfælde af studieledelsen.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

SDU udbyder uddannelsen i samarbejde med Europa-Universität Flensburg (EUF). Uddannelsen foregår i Sønderborg og Flensburg.

Læs om

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, organisationsudvikling, ledelsesstrategi, udviklingsprojekter samt interkulturel kommunikation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information