kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og erhvervssprog
Bacheloruddannelse

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog

Du lærer om økonomi, marketing og sprog med henblik på arbejde med forbindelse til udlandet, og du får viden om virksomheders internationale aktiviteter og interkulturel kommunikation.

Fakta

Navn:
International erhvervsøkonomi med fremmedsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en teoretisk viden om økonomi i en samfundsfaglig kontekst. Du lærer at beherske to sprogområder (engelsk og tysk), ligesom du også undervises i sprogområdernes kultur og politiske system.

Med en bachelor i international erhvervsøkonomi med fremmedsprog vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale akiviteter. Du kan læse videre på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

International erhvervsøkonomi med fremmedsprog udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Europa-Universität i Flensburg (EUF).

Uddannelsen kombinerer sprog og økonomi med viden om kommunikation med fremmede kulturer. Du vælger en af retningerne tysk/engelsk eller dansk/engelsk som fremmedsprog.

Du lærer at analysere, vurdere og løse opgaver i forbindelse med virksomheders internationale aktiviteter og får øvelse i at inddrage kulturforståelse i analyser af internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen indeholder fagområderne:

 • Erhverv og samfund, hvor du bl.a. får indsigt i international erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi og lærer om driftsøkonomi, organisation og afsætningsøkonomi
 • Kommunikation, hvor du bl.a. studerer fagets teorier og metoder og lærer om den kommunikation, der knytter sig til en virksomheds nationale og internationale relationer
 • Fremmedsprog, hvor du får mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk og tysk samt kendskab til landenes politiske, økonomiske, juridiske, kulturelle og sociale samfundsforhold

Du vil desuden få undervisning i informationsteknologi, statistik og erhvervsret samt i arbejds- og organisationspsykologi.

Et fagområde er også videnskabsteori og metode, der giver kendskab til de teorier og metoder, som man arbejder med inden for faget.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå enten i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer. Undervisningen foregår ved SDU i Sønderborg og ved EUF i Flensburg.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B
 • Tysk (fortsættersprog B eller begyndersprog A)

Bemærk:

 • Ansøgere med dansk som modersmål/udgangssprog kan kun søge sprogretningen tysk/engelsk
 • Ansøgere med tysk som modersmål/udgangssprog kan kun søge sprogretningen dansk/engelsk
 • Ansøgere med både dansk og tysk som modersmål/udgangssprog kan søge begge sprogretninger tysk/engelsk og dansk/engelsk

Bemærk: For ansøgere med både dansk og tysk som modersmål, afgøres modersmålsstatus i visse tilfælde af studieledelsen.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg og Flensburg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder i samarbejde med Europa-Universität Flensburg (EUF) international erhvervsøkonomi med fremmedsprog som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Sønderborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og erhvervssprog (cand.merc.int.).

Du vil have jobmuligheder i virksomheder og organisationer med internationale aktiviteter. Du kan fx komme til at arbejde med international marketing, organisationsudvikling, ledelsesstrategi, udviklingsprojekter samt interkulturel kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Organisations, udvikling og rådgivning, Salg og indkøb, Administrativt arbejde og Økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information