bacheloruddannelsen i Europæisk Business, HA
Bacheloruddannelse

Europæisk business, HA

Uddannelsen har fokus på virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse og på de økonomiske og strukturelle udfordringer, virksomheder møder i arbejdet med at slå igennem i og uden for Europa.

Fakta

Navn:
Europæisk business, HA
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om økonomiske sammenhænge i virksomheder og markeder, samtidig med at du lærer om de europæiske markeder. En vigtig del af uddannelsen handler om internationalisering og strategisk samarbejde.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du en række forskellige jobmuligheder, alt efter hvilken kandidatuddannelse du har taget. Du vil kunne varetage ledelses- og specialistopgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i den komplekse virkelighed, som danske virksomheder skal forstå og tilpasse sig for at få succes med etablering, eksport og samarbejde. Du får også viden om, hvor afgørende dynamiske forhold som økonomi, kultur og politik er for virksomheder.

Uddannelsens forskellige fag ligger inden for temaerne virksomheder, Europa og internationalisering. Du undervises fx i fag som:

 • Regnskab
 • Finansiering
 • Statistik
 • Marketing
 • The European Business Framework
 • Mikroøkonomi
 • Intercultural Management and Communication

I virksomhedstemaet arbejder du med de økonomiske sammenhænge i virksomheder samt organisering og forretningsstrategi i forhold til vækst og udvikling. Markedsanalyse, marketing og strategisk samarbejde er en del af temaet.

Europatemaet har fokus på forskelle og ligheder mellem forhold i Danmark og andre europæiske lande. Du får bl.a. viden om, hvordan EU regulerer virksomhedsforhold i forhold til miljølovgivning, prisaftaler, skatteregler mv.

I temaet internationalisering indføres du i virksomheders internationale samarbejde inden for hele produktionskæden fra markedsanalyse og produktudvikling, over produktion og økonomi, til marketing, salg og leverance.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og holdøvelser med studenteroplæg og diskussion.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel HA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk A
 • Enten historie B, samfundsfag B, samtidshistorie B, idehistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder europæisk business, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæisk business, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for ledelse og administration især i det private erhvervsliv. Du kan fx få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Salg og indkøb og Administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Birgit har en kontoruddannelse fra 1971, hvor hun, efter at havde været færdig i en måned, blev...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.