kandidatuddannelse i Anvendt matematik
Bacheloruddannelse

Anvendt matematik

Anvendt matematik adskiller sig fra matematik ved at være orienteret mod en løsning af problemer ud fra et praktisk perspektiv.

Fakta

Navn:
Anvendt matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du at beskrive og løse praktiske problemer.

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Computersimulering er et centralt værktøj i videnskab og teknik. Når man skal teste videnskabelige hypoteser og designe tekniske løsninger, gør man det ved hjælp af computersimulering.

Matematiske modeller

På uddannelsen lærer du at opstille matematiske modeller og analysere dem på et videnskabeligt grundlag.

Faget anvendt matematik sætter fokus på computerberegninger for at løse matematiske modeller, der oftest er formuleret som differentialligninger. Du lærer, hvordan man beregner nøjagtige løsninger til forskellige store og små ligningssystemer.

Områder

Du undervises i områder som fx:

 • Numerisk matematik
 • Moderne programmering og algoritmer
 • Differentialligninger
 • Statistiske modeller
 • Beregningsmæssig biologi og fysik

Grænsen mellem matematik og anvendt matematik er flydende, og den grundlæggende matematik er den samme. Forskellen er, at anvendt matematik har større fokus på praktiske beregninger, og derfor kommer du til at lære væsentlig mere numerisk matematik og programmering.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studiegruppetimer og projektarbejde.

Titel

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på 7,0 i matematik A.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder anvendt matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i anvendt matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i anvendt matematik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Der er jobmuligheder inden for den finansielle sektor, energiområdet, it-sektoren, i rådgivende ingeniørfirmaer, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information