kandidatuddannelse i Anvendt matematik
Bacheloruddannelse

Anvendt matematik

Anvendt matematik adskiller sig fra matematik ved at være orienteret mod en løsning af problemer ud fra et praktisk perspektiv.

Fakta

Navn:
Anvendt matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du at beskrive og løse praktiske problemer.

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Computersimulering er et centralt værktøj i videnskab og teknik. Når man skal teste videnskabelige hypoteser og designe tekniske løsninger, gør man det ved hjælp af computersimulering.

På uddannelsen lærer du at opstille matematiske modeller og analysere dem på et videnskabeligt grundlag.

Faget anvendt matematik sætter fokus på computerberegninger for at løse matematiske modeller, der oftest er formuleret som differentialligninger. Du lærer, hvordan man beregner nøjagtige løsninger til forskellige store og små ligningssystemer. Du undervises i områder som fx:

 • Numerisk matematik
 • Moderne programmering og algoritmer
 • Differentialligninger
 • Statistiske modeller
 • Beregningsmæssig biologi og fysik

Grænsen mellem matematik og anvendt matematik er flydende, og den grundlæggende matematik er den samme. Forskellen er, at anvendt matematik har større fokus på praktiske beregninger, og derfor kommer du til at lære væsentlig mere numerisk matematik og programmering.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studiegruppetimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Garantikvotient på Syddansk Universitet:

SDU har indført en garantikvotient på 7,0. Hvis du har dette karaktergennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret en studieplads.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder anvendt matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i anvendt matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i anvendt matematik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der er jobmuligheder inden for den finansielle sektor, energiområdet, it-sektoren, i rådgivende ingeniørfirmaer, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information