bacheloruddannelse i Husdyrvidenskab
Bacheloruddannelse

Husdyrvidenskab

På bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab beskæftiger du dig med produktionsdyr, familiedyr, forsøgsdyr og andre dyr, vi mennesker holder.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. om sammenhænge mellem dyrekroppens struktur og funktion, dyrenes præstationsevne og velfærd, og du undervises i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med forskning og udvikling af dyrs ernæring, adfærd og avl inden for foderstofindustrien, i biotekvirksomheder eller på universiteter. Du kan også arbejde med undervisning, formidling og rådgivning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i husdyrvidenskab har fokus på raske dyrs biologi og giver dig viden om bæredygtig hold af dyr, der kan gavne både produktionsøkonomi, dyrevelfærd og miljø.

Du lærer at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem fx kroppens struktur og funktion samt dyrenes præstationsevne og velfærd. Du får også indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl af fx grise eller andre produktionsdyr.

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Dyr, mennesker og samfund
 • Avl og reproduktionsstyring
 • Ernæring og præstation
 • Cellebiologi
 • Biokemi
 • Generel mikrobiologi
 • Statistisk dataanalyse

Desuden får du kendskab til de værktøjer, der skal til for at kunne styre planlægning og økonomi fx i et større hestehold.

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger, projektarbejde og praktiske laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A, eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder husdyrvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i husdyrvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. læse kandidatuddannelsen Animal Science.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet kan du arbejde med fx forskning og udvikling inden for dyrs ernæring, adfærd og avl i foderstofindustrien, biotekvirksomheder eller på universiteter. Du kan arbejde som underviser og formidler på landbrugsskoler, universiteter og fagmagasiner, ligesom du kan blive landbrugsrådgiver inden for arbejdet med kvæg, svin eller mink.

Du kan også arbejde i forskellige rådgivende organisationer og virksomheder eller arbejde som sagsbehandler eller rådgiver i den offentlige sektor med tilsyn af dyreenheder og miljø i kommuner, ministerier eller i nationale og internationale råd og organisationer.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information