Bacheloruddannelse

Husdyrvidenskab

På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med produktionsdyr, kæle- og hobbydyr, forsøgsdyr og dyr i dyreparker.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på bæredygtigt husdyrhold, dyrevelfærd og miljø. Du lærer bl.a. om sammenhænge mellem dyrekroppens anatomi og fysiologi, dyrs præstationsevne og velfærd, og du undervises i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse som fx Animal Science, hvor du kan specialisere dig i en særlig dyregruppe samt i en fagdisciplin som fx ernæring, avl, adfærd, miljø eller produktionssystemer. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med forskning og udvikling. Du kan også arbejde med undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i husdyrvidenskab har fokus på raske dyrs biologi og giver dig viden om bæredygtig hold af dyr, der kan gavne både produktionsøkonomi, dyrevelfærd og miljø.

Du lærer at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem fx kroppens anatomi og fysiologi samt dyrenes præstationsevne og velfærd. Du får også indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl af fx grise eller andre produktionsdyr.

Indhold

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Dyr, mennesker og samfund
 • Avl og reproduktionsstyring
 • Ernæring og præstation
 • Cellebiologi
 • Biokemi
 • Generel mikrobiologi
 • Statistisk dataanalyse

Desuden får du kendskab til de værktøjer, der skal til for at kunne styre planlægning og økonomi.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger, projektarbejde og praktiske laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A, eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder husdyrvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i husdyrvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)7,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. læse kandidatuddannelsen Animal Science.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med fx forskning, udvikling og rådgivning inden for dyrs ernæring, adfærd og avl i biotekvirksomheder, foderstofindustrien eller på universiteter. I den offentlige sektor kan du bl.a. arbejde med miljøregulering og være med til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion. Vil du være selvstændig, kan du starte din egen virksomhed inden for fx rådgivning nationalt og internationalt.

Du vil desuden kunne arbejde som underviser og formidler på landbrugsskoler, universiteter og fagmagasiner.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information