Bacheloruddannelse

Husdyrvidenskab

På bacheloruddannelsen beskæftiger du dig med produktionsdyr, kæle- og hobbydyr, forsøgsdyr og dyr i dyreparker.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på bæredygtigt husdyrhold, dyrevelfærd og miljø. Du lærer bl.a. om sammenhænge mellem dyrekroppens anatomi og fysiologi, dyrs præstationsevne og velfærd, og du undervises i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse som fx Animal Science, hvor du kan specialisere dig i en særlig dyregruppe samt i en fagdisciplin som fx ernæring, avl, adfærd, miljø eller produktionssystemer. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med forskning og udvikling. Du kan også arbejde med undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i husdyrvidenskab har fokus på raske dyrs biologi og giver dig viden om bæredygtig hold af dyr, der kan gavne både produktionsøkonomi, dyrevelfærd og miljø.

Du lærer at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem fx kroppens anatomi og fysiologi samt dyrenes præstationsevne og velfærd. Du får også indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl af fx grise eller andre produktionsdyr.

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Dyr, mennesker og samfund
 • Avl og reproduktionsstyring
 • Ernæring og præstation
 • Cellebiologi
 • Biokemi
 • Generel mikrobiologi
 • Statistisk dataanalyse

Desuden får du kendskab til de værktøjer, der skal til for at kunne styre planlægning og økonomi.

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger, projektarbejde og praktiske laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A, eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder husdyrvidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i husdyrvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AOAO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. læse kandidatuddannelsen Animal Science.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet kan du arbejde med fx forskning, udvikling og rådgivning inden for dyrs ernæring, adfærd og avl i biotekvirksomheder, foderstofindustrien eller på universiteter. I den offentlige sektor kan du bl.a. arbejde med miljøregulering og være med til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion. Vil du være selvstændig, kan du starte din egen virksomhed inden for fx rådgivning nationalt og internationalt.

Du vil desuden kunne arbejde som underviser og formidler på landbrugsskoler, universiteter og fagmagasiner.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information