Bacheloruddannelse

Husdyrvidenskab

Uddannelsen har fokus på de dyr, vi mennesker holder, fx produktionsdyr og familiedyr, og du lærer om raske dyrs biologi.

Fakta

Navn:
Husdyrvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan sikre dyrs sundhed, forbedre dyrevelfærd og minimere dyrs belastning af miljøet.

Du lærer bl.a. om sammenhænge mellem dyrekroppens anatomi og fysiologi, dyrs præstationsevne og velfærd, og du undervises i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse som fx Animal Science, hvor du kan specialisere dig i en særlig dyregruppe eller i en fagdisciplin som fx ernæring, avl, adfærd eller miljø. Som færdiguddannet kan du fx arbejde med forskning og udvikling. Du kan også arbejde med undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i husdyrvidenskab har fokus på raske dyrs biologi og giver dig viden om bæredygtig hold af dyr, der kan gavne både produktionsøkonomi, dyrevelfærd og miljø.

Du lærer at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem fx kroppens anatomi og fysiologi samt dyrenes præstationsevne og velfærd. Du får også indsigt i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl af fx grise eller andre produktionsdyr.

Emner

Uddannelsen omfatter undervisning i bl.a.:

 • Dyr, mennesker og samfund
 • Avl og reproduktionsstyring
 • Ernæring og præstation
 • Cellebiologi
 • Biokemi
 • Generel mikrobiologi
 • Statistisk dataanalyse

Desuden får du kendskab til de værktøjer, der skal til for at kunne styre planlægning og økonomi.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger, projektarbejde og praktiske laboratorieøvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A, eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Husdyrvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. læse følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med fx forskning, udvikling og rådgivning inden for dyrs ernæring, adfærd og avl i biotekvirksomheder, foderstofindustrien eller på universiteter.

I den offentlige sektor kan du bl.a. arbejde med miljøregulering og være med til at sikre en bæredygtig husdyrproduktion.

Du vil desuden kunne arbejde som underviser og formidler på landbrugsskoler, universiteter og fagmagasiner.

Hvis du vil være selvstændig, kan du starte din egen virksomhed inden for fx rådgivning nationalt og internationalt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information