bachelor i biologi - bioteknologi
Bacheloruddannelse

Bioteknologi på KU

På uddannelsen får du viden om organismers opbygning, indsigt i brugen af bioteknologiske og digitale værktøjer og færdigheder i at finde bæredygtige løsninger.

Fakta

Navn:
Bioteknologi på KU
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udnytte de genetiske ressourcer, naturen stiller til rådighed i form af mikroorganismer, planter og dyr. Uddannelsen giver dig desuden digitale kompetencer og bioteknologiske værktøjer til at udvikle bæredygtige løsninger inden for blandt andet bioenergi, fødevareingredienser, planteforædling, medicin og miljøbioteknologi.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx bioteknologi- og medicinal-virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i bioteknologi bygger på færdigheder i basal naturvidenskab og indsigt i organismer, hvor du kan vælge at specialisere dig i mikroorganismer, dyr og planter.

Du undersøger levende organismer på det molekylære plan og lærer at forstå, hvordan organismerne fungerer, og hvordan man kan bruge dem til at fremstille fx biomaterialer, fødevareingredienser, medicin eller til at rense naturen.

Du lærer at bruge biokemiske, molekylærbiologiske og bioteknologiske teknikker som fx fermenteringsgenteknologi og kloning til at undersøge levende organismer og deres funktioner.

Specialiseringer

Efter det første år skal du vælge en af følgende specialiseringer:

 • Generel profil i bioteknologi
 • Gymnasierettet specialisering i bioteknologi-biologi
 • Gymnasierettet specialisering i bioteknologi-kemi

Emner

Afhængigt af den valgte specialisering undervises du i emner som fx:

 • Molekylærgenetik, hvor du lærer om gener og DNA
 • Cellebiologi, hvor du studerer cellens dannelse, struktur og funktion
 • Biokemi, som er læren om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Mikrobiologi, hvor du lærer om mikroorganismers opbygning, udvikling og livsprocesser
 • Plantebiologi, hvor du studerer planternes struktur, udvikling og funktion
 • Dyrebiologi, hvor du lærer om pattedyrenes anatomi og fysiologi

Ud over de biologiske grundfag undervises du i bl.a. kemi, matematik, bioinformatik og statistik. Gennem forløbet har du mulighed for at vælge en række fag, som interesserer dig.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser.

Udlandsophold

Der er mulighed for at vælge udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Bioteknologi.

Andre muligheder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aarhus Universitet (AU) og Aalborg Universitet (AAU) tilbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
Frederiksberg C (Sommerstart)6,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, fx:

Afhængigt af dine valgfag kan du også søge en kandidatuddannelse i fx:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på det offentlige og det private arbejdsmarked i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information