bachelor i biologi - bioteknologi
Bacheloruddannelse

Bioteknologi på KU

På uddannelsen lærer du om organismers og cellers opbygning og får indsigt i brugen af bioteknologiske teknikker.

Fakta

Navn:
Bioteknologi på KU
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at udnytte de genetiske ressourcer, naturen stiller til rådighed i form af mikroorganismer, planter og dyr. Uddannelsen giver dig desuden digitale kompetencer og bioteknologiske værktøjer til at udvikle bæredygtige løsninger inden for blandt andet bioenergi, fødevareingredienser, planteforædling, medicin og miljøbioteknologi.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx bioteknologi- og medicinal-virksomheder.

Bemærk: Uddannelsen hed tidligere biologi-bioteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i bioteknologi bygger på færdigheder i basal naturvidenskab og indsigt i organismer, hvor du kan vælge at specialisere dig i mikroorganismer, dyr og planter.

Du undersøger levende organismer på det molekylære plan og lærer at forstå, hvordan organismerne fungerer, og hvordan man kan bruge dem til at fremstille fx biomaterialer, fødevareingredienser, medicin eller til at rense naturen.

Du lærer at bruge biokemiske, molekylærbiologiske og bioteknologiske teknikker som fx fermenteringsgenteknologi og kloning til at undersøge levende organismer og deres funktioner.

Efter det første år skal du vælge en af følgende specialiseringer:

 • Generel profil i bioteknologi
 • Gymnasierettet specialisering i bioteknologi-biologi
 • Gymnasierettet specialisering i bioteknologi-kemi

Afhængigt af den valgte specialisering undervises du i emner som fx:

 • Molekylærgenetik, hvor du lærer om gener og DNA
 • Cellebiologi, hvor du studerer cellens dannelse, struktur og funktion
 • Biokemi, som er læren om levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer, der foregår i dem
 • Mikrobiologi, hvor du lærer om mikroorganismers opbygning, udvikling og livsprocesser
 • Plantebiologi, hvor du studerer planternes struktur, udvikling og funktion
 • Dyrebiologi, hvor du lærer om pattedyrenes anatomi og fysiologi

Ud over de biologiske grundfag undervises du i bl.a. kemi, matematik, bioinformatik og statistik. Gennem forløbet har du mulighed for at vælge en række fag, som interesserer dig.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder bioteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, fx kandidatuddannelsen i biologi-bioteknologi (Biology-Biotechnology).

Afhængigt af dine valgfag kan du fx også søge en kandidatuddannelse i miljøkemi, biokemi, agronomi eller husdyrvidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på det offentlige og det private arbejdsmarked i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information