Bacheloruddannelse

Bioprocess Science

På uddannelsen lærer du om, hvordan biologien og kemien fungerer i naturen.

Fakta

Navn:
Bioprocess Science
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på, hvordan biologiske og kemiske processer i naturen anvendes på en bæredygtig måde, så vi får en gavnlig effekt uden at gøre skade på naturen omkring os.

Du lærer at forstå og analysere biologiske og kemiske processer i en procesorienteret sammenhæng, og du får kompetencer til at vurdere effekten af produktion af de biologiske og kemiske værdistoffer og kvalificere løsningsforslag til, hvordan tingene gøres på den mest bæredygtige måde. 

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for det bioteknologiske område i offentligt eller privat regi.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får viden om hovedteorierne i Bioprocess Science, herunder indsigt i industrielle processer, værdiprodukter fra biologiske organismer, lægemiddeludvikling, screening og udvælgelse af dyr og planter, der er optimale til biologisk produktion.

Bioprocesser og levende organismer

Du får kendskab til de fire forskellige hovedgrene af Bioprocess Science, herunder processer til udvælgelse og udvikling af medikamenter, produktionsprocesser af fx insulin, akvakultur og benyttelse af havets ressourcer, samt en forståelse for udvælgelse af organismer benyttet til landbrug.

Uddannelsen giver dig også viden om, hvordan levende organismer er opbygget, hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne, samt hvilke processer der kan benyttes inden for produktion.

Obligatoriske kurser

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

  • Introduktion til bioprocess science
  • Anvendt bioprocess science 1
  • Anvendt bioprocess science 2
  • Feltbiologi og dataanalyse eller Generel molekylær biologi

I forbindelse med projektarbejde og kurser får du også kendskab til forskellige laboratorieteknikker og lærer at benytte kemiske, biokemiske eller biologiske analysemetoder.

Kombinationsuddannelse

Bioprocess Science er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i Bioprocess Science og et andet bachelorfag.

Læs om mulige kombinationer på RUCs hjemmeside (ruc.dk)

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Bioprocess Science er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Bioprocess Science og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Bioprocess Science.

Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i bioprocess science foregår i:

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Bioprocess Science kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for det bioteknologiske område i offentligt eller privat regi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information