kandidatuddannelse i agrobiologi
Bacheloruddannelse

Agrobiologi

Du får en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab og kan efter et år specialisere dig i husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Jordbrug, fødevarer og miljø
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i den bæredygtige fødevareproduktion i Danmark og den grønne omstilling.

Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion og den videre fødevareproduktion. Du lærer også at analysere og løse problemstillinger inden for moderne miljøvenlig produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du få arbejde inden for fx rådgivning, udvikling og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug, miljø og fødevareproduktion.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsens fokus er bæredygtig produktion af fødevarer. Du får redskaber til at se sammenhængen mellem produktionen af fødevarer baseret på husdyr og planter, fødevarernes kvalitet og produktionens samspil med natur og miljø.

Indhold

I den første halvdel af uddannelsen har du en række obligatoriske fag, som giver dig den nødvendige naturvidenskabelige grundviden.

I løbet af uddannelsens andet år vælger du en af følgende tre linjer:

 • Fødevarevidenskab, der har fokus på sundhed, ernæring og fødevarer
 • Plante- og miljøvidenskab, der omhandler natur, miljø og planteproduktion 
 • Husdyrvidenskab, der har fokus på husdyrernæring, -sundhed og -velfærd under både konventionelle og økologiske produktionsforhold

På uddannelsen kommer du til selvstændigt at identificere, analysere og løse problemstillinger i den jordbrugsbaserede produktion og dens samspil med det omgivende miljø.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som klasseundervisning, laboratorieøvelser og forelæsninger i Aarhus og på universitetets forskningscentre.

Der er mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 og mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen agrobiologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i agrobiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområde og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer