kandidatuddannelse i agrobiologi
Bacheloruddannelse

Agrobiologi

Du får en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du specialisere dig i husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Jordbrug, fødevarer og miljø
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i fødevareproduktionen i Danmark. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion og den videre fødevareproduktion. Du lærer også at analysere og løse problemstillinger inden for moderne miljøvenlig produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kan du få arbejde inden for fx rådgivning, udvikling og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens fokus er bæredygtig produktion af fødevarer. Du får redskaber til at se sammenhængen mellem produktionen af fødevarer baseret på husdyr og planter, fødevarernes kvalitet og produktionens samspil med natur og miljø.

Indhold

I den første halvdel af uddannelsen har du en række obligatoriske fag, som giver dig den nødvendige naturvidenskabelige grundviden.

I løbet af uddannelsens andet år vælger en af følgende tre linjer:

 • Fødevarevidenskab har fokus på sundhed, ernæring og fødevarer. Her beskæftiger du dig bl.a. med de faktorer, som påvirker fødevarers kvalitet, og de teknologier, man kan anvende for at højne kvaliteten af fødevarer og effektiviteten i fødevareproduktionen.
 • Plante- og miljøvidenskab omhandler natur, miljø og planteproduktion. Du arbejder med samspillet mellem afgrødeproduktion, kvalitet og miljø. Der er fokus på udfordringen om en øget produktion af vedvarende bioenergi i en verden med stigende behov for fødevareproduktion. Du skal også forholde dig til, hvordan udnyttelsen af naturens ressourcer effektiviseres, samtidig med at miljøbelastningen fra jordbruget reduceres. 
 • Husdyrvidenskab har fokus på husdyrernæring, -sundhed og -velfærd under både konventionelle og økologiske produktionsforhold. Sammenhængene mellem produktionsforhold, husdyrsundhed- og velfærd samt klima og miljø er centrale for fagene på linjen, men du får også indsigt i, hvordan man sikrer konkurrencedygtig husdyrproduktion, samtidig med at der tages hensyn til dyrenes velfærd.

På uddannelsen kommer du til selvstændigt at identificere, analysere og løse problemstillinger i den jordbrugsbaserede produktion og dens samspil med det omgivende miljø.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som klasseundervisning, laboratorieøvelser og forelæsninger i Aarhus og på universitetets forskningscentre. Der er mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af uddannelsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 og mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder agrobiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i agrobiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i agrobiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i agrobiologi, Agro-Environmental Management, molekylær ernæring og fødevareteknologi samt jordbrug, natur og miljø.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Læs mere om arbejdsområde og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning samt rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information