kandidatuddannelse i agrobiologi
Bacheloruddannelse

Agrobiologi

På bacheloruddannelsen i agrobiologi får du en grunduddannelse i biologi og naturvidenskab. Efter et år kan du vælge at specialisere dig i enten husdyrvidenskab, plante- og miljøvidenskab eller fødevarevidenskab.

Fakta

Navn:
Agrobiologi
Andre betegnelser:
Jordbrug, fødevarer og miljø
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen plus specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen tager udgangspunkt i fødevareproduktionen i Danmark. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion og den videre fødevareproduktion. Du lærer også at analysere og løse problemstillinger inden for moderne miljøvenlig produktion.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet fx kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens fokus er bæredygtig produktion af fødevarer. Du får redskaber til at se sammenhængen mellem produktionen af fødevarer baseret på husdyr og planter, fødevarernes kvalitet og produktionens samspil med natur og miljø.

I den første halvdel af uddannelsen har du en række obligatoriske fag, som giver dig den nødvendige naturvidenskabelige grundviden.

I løbet af uddannelsens andet år vælger en af følgende tre linjer:

Fødevarevidenskab har fokus på sundhed, ernæring og fødevarer, og du beskæftiger dig bl.a. med de faktorer, som påvirker fødevarernes kvalitet, og de teknologier, man kan anvende for at højne kvaliteten og effektiviteten i fødevarekvaliteten. Du kommer også til at arbejde med ernæring, og hvordan føden optages og påvirker kroppen.

Plante- og miljøvidenskab omhandler natur, miljø og planteproduktion, og du arbejder med samspillet mellem afgrødeproduktion, kvalitet og miljø. Der er fokus på udfordringen om en øget produktion af vedvarende bioenergi i en verden med stigende behov for fødevareproduktion. Du skal også forholde dig til, hvordan udnyttelsen af naturens ressourcer effektiviseres, samtidig med at miljøbelastningen fra jordbruget reduceres. 

Husdyrvidenskab har fokus på økologi, husdyrsundhed og husdyrvelfærd. Samspillet mellem husdyrproduktion, kvalitet, sundhed og dyrevelfærd er centralt for fagene på linjen, men du får også indsigt i, hvordan man sikrer konkurrencedygtig fødevareproduktion, samtidig med at der tages hensyn til dyrenes velfærd.

Du kommer til selvstændigt at identificere, analysere og løse problemstillinger i den jordbrugsbaserede produktion og dens samspil med det omgivende miljø.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, laboratorieøvelser og forelæsninger i Aarhus og på universitetets forskningscentre. Der er mulighed for at samarbejde med virksomheder i løbet af uddannelsen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 og mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder agrobiologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i agrobiologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.au.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i agrobiologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i agrobiologi, molekylær ernæring og fødevareteknologi samt jordbrug, natur og miljø.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion.

Læs mere om arbejdsområde og typer af job inden for jordbrug, miljø og grøn forvaltning samt rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information