kandidatuddannelse i Østeuropastudier
Bacheloruddannelse

Rusland- og balkanstudier

Rusland og Balkan har begge gennemgået store historiske forandringer. På uddannelsen arbejder du med disse områders udvikling på tværs af en lang række emner.

Fakta

Navn:
Rusland- og balkanstudier
Andre betegnelser:
Østeuropastudier
Varighed:
3-3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om enten Rusland eller Balkans historie og kultur. Derudover vil du også få undervisning i de sprog som tales i disse områder.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse, fx kandidatuddannelsen i globale områdestudier. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for fx kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan være i den private eller offentlige sektor, og du vil blive rustet til at arbejde både i Danmark og på det internationale jobmarked.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På rusland- og balkanstudier specialiserer du dig enten i Rusland eller i lande, der tidligere var en del af Jugoslavien, herunder især Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro.  Du specialiserer dig i landenes kultur, historie og samfundsforhold, og du lærer landenes tilhørende sprog.

Der vil også være enkelte fag, hvor du sammenligner med forhold i andre af de globale verdensregioner, og i løbet af uddannelsen har du mulighed for at læse et semester i det land, du beskæftiger dig med. På uddannelsen lærer du at analysere landenes forskellige forhold på et videnskabeligt grundlag.

Sprogundervisningen er en stor del af studiet. Her vil du få mulighed for at tilegne dig færdigheder inden for enten russisk eller bosnisk-kroatisk-serbisk, som er varianter af det sprog, der tales i Bosnien, Kroatien, Serbien og Montenegro.

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdundervisning, der veksler mellem studenteroplæg og lærerstyret undervisning. Du kommer også til at arbejde selvstændigt med studiet af enkelte fagområder eller udarbejdelse af større projekter.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Bemærk: Kravet om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder rusland- og balkanstudier som en 3-3½-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen kan indeholde ½ års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)4,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i rusland- og balkanstudier kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i globale områdestudier, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for rusland- og balkanregionen.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information