bacheloruddannelse i Spansk sprog og internationale studier (SIS)
Bacheloruddannelse

Spansk, sprog og internationale studier (SIS)

På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk, og du studerer politik og kultur i den spansktalende verden.

Fakta

Navn:
Spansk, sprog og internationale studier (SIS)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du får desuden en grundlæggende viden om spansk og latinamerikansk politik, kultur og historie, ligesom du får en teoribaseret indsigt i kulturanalyse, kulturforståelse og globalisering.

Med bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for fx politisk analyse eller formidling og kommunikation i organisationer, som har samarbejdspartnere i spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Spansk, sprog og internationale studier er en tværfaglig uddannelse med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold i den spansktalende del af verden. På uddannelsen styrker du dine kompetencer i mundtligt og skriftligt spansk, og du får en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsfaglige problemstillinger i Spanien og Latinamerika.

Uddannelsens første semestre omfatter følgende overordnede temaer:

 • Kultur og samfundsforhold i Europa, hvor du introduceres til den problemorienterede arbejdsmetode
 • Historie, politik og samfundsforhold i den spansktalende verden, hvor du bl.a. arbejder med tekst- og kommunikationsanalyse
 • Lingvistik, herunder bl.a. sprogpolitik

Uddannelsen omfatter på fjerde semester studier ved et universitet i et spansktalende land. Endelig kommer du til at arbejde med internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden.

På de første semestre vil undervisningen foregå på spansk og dansk. På de senere semestre vil al undervisning foregå på spansk.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, samt mere selvstændigt projektarbejde der ofte vil foregå i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder spansk, sprog og internationale studier som 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spansk, sprog og internationale studier kan du læse videre inden for et eller flere af uddannelsens fagområder, fx på kandidatuddannelserne spansk sprog og international virksomhedskommunikation, Culture, Communication and Globalization, European Studies, Turisme, Development and International Relations m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for områder som fx internationalt organisationsarbejde, udviklingsarbejde og kommunikation og formidling på spansk.

Du har således jobmuligheder i staten eller kommunerne, ved internationale organisationer, hjælpeorganisationer eller i EU. Endelig har du mulighed for at arbejde som underviser på handelsskoler, sprogskoler og i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information