bacheloruddannelse i Spansk sprog og internationale studier (SIS)
Bacheloruddannelse

Spansk, sprog og internationale studier (SIS)

På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk, og du studerer politik og kultur i den spansktalende verden.

Fakta

Navn:
Spansk, sprog og internationale studier (SIS)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du får desuden en grundlæggende viden om spansk og latinamerikansk politik, kultur og historie, ligesom du får en teoribaseret indsigt i kulturanalyse, kulturforståelse og globalisering.

Med bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for fx politisk analyse eller formidling og kommunikation i organisationer, som har samarbejdspartnere i spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Spansk, sprog og internationale studier er en tværfaglig uddannelse med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold i den spansktalende del af verden.

På uddannelsen styrker du dine kompetencer i mundtligt og skriftligt spansk, og du får en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsfaglige problemstillinger i Spanien og Latinamerika.

Temaer

Uddannelsens første semestre omfatter følgende overordnede temaer:

 • Den spansksprogede verden i en global kontekst, hvor du introduceres til den problemorienterede arbejdsmetode
 • Sprog og diskurs

Du kommer desuden til at arbejde med internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, samt mere selvstændigt projektarbejde der ofte vil foregå i grupper.

Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Udlandsophold

De fleste studerende på uddannelsen vælger at tilbringe 4. semester på et universitet i et spansktalende land. 

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være på mindst 4,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spansk, sprog og internationale studier kan du læse videre inden for et eller flere af uddannelsens fagområder, fx på kandidatuddannelserne:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for områder som fx internationalt organisationsarbejde, udviklingsarbejde og kommunikation og formidling på spansk.

Du har jobmuligheder i staten, kommuner, ved internationale organisationer, hjælpeorganisationer eller i EU. Du har også mulighed for at arbejde som underviser på handelsskoler, sprogskoler og i virksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information