bacheloruddannelse i Spansk sprog og internationale studier (SIS)
Bacheloruddannelse

Spansk, sprog og internationale studier (SIS)

På uddannelsen lærer du at tale og skrive spansk, og du studerer politik og kultur i den spansktalende verden.

Fakta

Navn:
Spansk, sprog og internationale studier (SIS)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du får desuden en grundlæggende viden om spansk og latinamerikansk politik, kultur og historie, ligesom du får en teoribaseret indsigt i kulturanalyse, kulturforståelse og globalisering.

Med bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for fx politisk analyse eller formidling og kommunikation i organisationer, som har samarbejdspartnere i spansktalende lande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Spansk, sprog og internationale studier er en tværfaglig uddannelse med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold i den spansktalende del af verden. På uddannelsen styrker du dine kompetencer i mundtligt og skriftligt spansk, og du får en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsfaglige problemstillinger i Spanien og Latinamerika.

Temaer

Uddannelsens første semestre omfatter følgende overordnede temaer:

 • Den spansksprogede verden i en global kontekst, hvor du introduceres til den problemorienterede arbejdsmetode
 • Sprog og diskurs

Du kommer desuden til at arbejde med internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden.

Udlandsophold

De fleste studerende på uddannelsen vælger at tilbringe 4. semester på et universitet i et spansktalende land. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, samt mere selvstændigt projektarbejde der ofte vil foregå i grupper. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Spansk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder spansk, sprog og internationale studier som 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i spansk, sprog og internationale studier kan du læse videre inden for et eller flere af uddannelsens fagområder, fx på kandidatuddannelserne spansk sprog og international virksomhedskommunikation, Culture, Communication and Globalization, European Studies, Turisme, Development and International Relations m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for områder som fx internationalt organisationsarbejde, udviklingsarbejde og kommunikation og formidling på spansk.

Du har således jobmuligheder i staten eller kommunerne, ved internationale organisationer, hjælpeorganisationer eller i EU. Endelig har du mulighed for at arbejde som underviser på handelsskoler, sprogskoler og i virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information