kandidatuddannelse i Kultur- og sprogmødestudier
Bacheloruddannelse

Kultur- og sprogmødestudier

På uddannelsen udforsker du de dilemmaer, konflikter og muligheder, der opstår i det flerkulturelle og flersprogede samfund.

Fakta

Navn:
Kultur- og sprogmødestudier
Andre betegnelser:
Cultural Encounters
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige kulturforståelser og de sproglige aspekter heraf, og du får mulighed for at arbejde med konkrete kulturmøder historisk eller aktuelt både i og uden for Danmark.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for integration, kultur- og nyhedsformidling, internationalt udviklingsarbejde, kulturelt analysearbejde samt i undervisnings- og uddannelsessektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer om, hvordan kulturel identitet og sociale kategorier som fx etnicitet, nationalitet, køn, klasse og race formes i møder mellem mennesker, der har forskellige erfaringer og identificerer sig selv og hinanden forskelligt. Uddannelsen giver dig også redskaber til at analysere og løse problemer i forbindelse med kulturmødet.

Sprogets rolle i disse processer er også en del af faget, og du får indsigt i sprogets betydning for menneskers identitet, forståelse af verden og erkendelse.

Der er fem hovedområder på uddannelsen:

 • Kultur- og sprogmødet, hvor du arbejder med, hvordan forskellige kulturelle og sproglige fænomener påvirkes, når de mødes
 • Kulturelle og sproglige udviklingsdynamikker, som handler om, hvordan sprog og kultur ændrer sig over tid, og om de ydre omgivelsers indflydelse på den sproglige og kulturelle forandring
 • Sociokulturelle parametre, hvor der sættes fokus på betydningen af fx køn, alder, sprog og nationalitet i forbindelse med sprog, kultur og identitet
 • Kulturel og sproglig globalisering og lokalisering, som bl.a. handler om danskernes møde med det fremmede, både inden for og uden for landets grænser
 • Teori, empiri og metode, hvor du bl.a. lærer, hvordan man tilrettelægger feltarbejde, behandler og fortolker data og formidler dine resultater

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, problemorienteret projektarbejde og holdundervisning med studenteroplæg og diskussion.

Kultur- og sprogmødestudier er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Cultural Encounters.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc, afhængigt af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Kultur- og sprogmødestudier (dansksproget) og Cultural Encounters (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kultur- og sprogmødestudier og Cultural Encounters på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse kultur- og sprogmødestudier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

For at læse Cultural Encounters og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kultur- og sprogmødestudier (dansksproget) og Cultural Encounters (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

På kultur- og sprogmødestudier begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

På Cultural Encounters begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i kultur- og sprogmødestudier eller Cultural Encounters og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kultur- og sprogmødestudier eller Cultural Encounters på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i kultur- og sprogmødestudier (dansksproget) og i Cultural Encounters (engelsksproget) i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kultur- og sprogmødestudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kultur- og sprogmødestudier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du vil have jobmuligheder inden for fx nyheds- og kulturformidling, undervisning samt organisations- og personaleudvikling. Nogle får arbejde i private og offentlige virksomheder, hvor de arbejder med konfliktløsning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

30-årige Mahtab Beigi har en uddannelse i geografi og kultur- og sprogmødestudier. Hun har nu...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.