International bachelor in Humanities
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Humanities

International Bachelor in Humanities er en engelsksproget uddannelse, der giver dig international og tværfaglig humanistisk viden og specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Humanities
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

International Bachelor in Humanities er en engelsksproget, humanistisk bacheloruddannelse, hvor du specialiserer dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag.

Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer af fag. Mindst et af fagene skal være inden for humaniora. Du bliver undervist i emner inden for bl.a. filosofi, litteraturhistorie, udviklingsstudier, historie, sprogvidenskab og kommunikation.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen International Bachelor in Humanities giver dig en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Det første år får du en tværfaglig indføring i relevante humanistiske teorier og metoder og undervises inden for emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Fra andet år på uddannelsen specialiserer du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology in Everyday Life

Dit humanistiske fag kan kombineres med en række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Undervisningen foregår på engelsk og veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Uddannelsen udbydes også på dansk. Den danske uddannelse har samme struktur som den engelske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Læs evt. om humanistisk bachelor.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient 2019: 8,0

Hvis karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen er det samme som eller over garantikvotienten, og hvis du opfylder adgangskravene, er du garanteret en plads på uddannelsen. Der er ikke garantikvotienter for uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Bachelor in Humanities som en 3-årig bacheloruddannelse.

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde. På andet og tredje år specialiserer du dig i en kombination af to bachelorfag.

Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen, og hvilke bachelorfag der kan kombineres, på RUC's hjemmeside. Du kan også læse mere om optagelse på Roskilde Universitet og om vurdering af ansøgere gennem kvote 2 på RUC.

Vær opmærksom på, at nogle bachelorfag har specifikke adgangskrav ud over dem, du skal opfylde for at komme ind på International Bachelor in Humanities.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)6,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information