International bachelor in Humanities
Bacheloruddannelse

International Bachelor in Humanities

Uddannelsen er engelsksproget og giver dig international og tværfaglig humanistisk viden og specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
International Bachelor in Humanities
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

International Bachelor in Humanities er en engelsksproget, humanistisk bacheloruddannelse, hvor du specialiserer dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag.

Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer af fag. Mindst et af fagene skal være inden for humaniora. Du bliver undervist i emner inden for bl.a. filosofi, litteraturhistorie, udviklingsstudier, historie, sprogvidenskab og kommunikation.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen International Bachelor in Humanities giver dig en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i relevante humanistiske teorier og metoder og undervises inden for emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år på uddannelsen specialiserer du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology in Everyday Life

Dit humanistiske fag kan kombineres med en række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår på engelsk og veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Roskilde Universitet (RUC)

Da undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information