bacheloruddannelse i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Bacheloruddannelse

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

På bacheloruddannelsen får du viden om kultur, identitet og måder at tilegne sig sprog på.

Fakta

Navn:
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undersøger forskellige former for kulturmøder henholdsvis som resultat af indvandring og flygtningestrømme og i relation til arbejde i fx internationale organisationer og virksomheder. Du arbejder også med de pædagogiske udfordringer, der knytter sig til kulturmøder, og med børn og voksnes tilegnelse af første- og andetsprog.

Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet finder du jobmuligheder inden for bl.a. uddannelsessektoren, den sociale sektor, sundhedssektoren, i ngo'er eller i private firmaer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog lærer du om de problemstillinger, der knytter sig til forskellige former for kulturmøder eller social udveksling mellem kulturer eller på tværs af kulturer.

Emner

Du får indsigt i emner om kultur, identitet, socialisationsmønstre og sprogtilegnelse og lærer at diagnosticere tosprogede børn med sproglige vanskeligheder.

Du får undervisning i discipliner inden for bl.a.:

 • Interkulturel pædagogik, herunder i pædagogisk teori, kulturanalyse, socialisations- og institutionsforståelse og kulturmøder i praksis
 • Dansk som andetsprog, herunder teoretisk sprogvidenskab, analysemetoder, sprogtilegnelse samt forældresamarbejde og sprogstimulering

Uddannelsen vil give dig redskaber til at udarbejde kommunale læreplaner, resocialiseringsprogrammer i kriminalforsorgen eller til at arbejde som tovholder i fx foreningsaktiviteter.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, gruppe- og projektarbejde samt e-læring.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og pædagogiske videnskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i fx uddannelsessektoren, den sociale sektor eller sundhedssektoren, hvor der arbejdes med kulturmøder og integration. Det kan også være i relation til internationale organisationer, virksomheder, udviklingsbistand o.l.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information