kandidatuddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Uddannelsen har fokus på de systemer, platforme og institutioner, der organiserer, søger, anbefaler og formidler information.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab og kulturformidling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du kan på uddannelsen vælge at specialisere dig i enten information og it eller i arkiver, biblioteker og museer.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du afhængigt af din valgte profil have jobmuligheder enten i virksomheder, der arbejder med research og forskning, fx medicinalfirmaer, konsulentfirmaer, forskningsbiblioteker og it-firmaer, eller du vil kunne arbejde inden for kulturinstitutioner som fx arkiver, biblioteker og museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer informationsvidenskab og kulturformidling med brugeren som centrum. Efter første semester skal du vælge en af følgende specialiseringer:

 • Information og it, hvor du bl.a. lærer at lave søgemaskiner og udvikle nye digitale produkter i samspil med aktuelle it-udfordringer
 • Arkiver, biblioteker og museer, hvor du bl.a. lærer om digital dannelse, kulturteorier og mediekultur og får indsigt i formidlingsstrategier 

På specialiseringen information og it undervises du i emner som fx internet og samfund, digital kultur, platforme og systemer, digital design samt søgning og vidensorganisation.

På specialiseringen arkiver, biblioteker og museer undervises i bl.a. problemløsning og design, kulturens institutioner og aktører, digital kulturarv samt kuklturel innovation.

Uddannelsen har fokus på systemer, platforme og institutioner, der organiserer og formidler information, og du får kompetencer i at opbygge informationsarkitektur, foretage avancerede informationssøgninger og arbejde med formidling af information og digital kultur. Du lærer bl.a. at gennemføre brugerstudier og analysere kulturpolitik.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og gruppe- og casearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder informationsvidenskab og kulturformidling som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling.

Du kan uddanne dig til bibliotekar DB ved at forlænge bacheloruddannelsen med ½ års erhvervsrelateret projektmodul.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se wwww.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. tage kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling.

Du kan også tage et halvt års erhvervsrelateret projektmodul og afslutte din uddannelse som bibliotekar DB. Læs om jobbet til bibliotekar.

Uddannelsen kvalificerer dig til job i alle brancher, hvor der arbejdes med research, kulturprojekter, videndeling og informationshåndtering. Det kan være i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer, konsulentvirksomheder, medicinalfirmaer, advokatfirmaer og biblioteker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Bibliotekar- og arkivararbejde og It og teleteknik.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De meget få nyuddannede (under 30) er beskæftiget som bibliotekarer. Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 11 brancher med lille eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Marie Ulletved Jørgensen er 28 år og uddannet bibliotekar. Hun er ansat på Blågård Bibliotek i...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.