bacheloruddannelse i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

Uddannelsen kombinerer brugerorienteret it-udvikling med design og kommunikation. Du lærer at designe, udvikle og kommunikere med brugeren i centrum.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi, læring og vidensdeling samt projektledelse og brugerundersøgelser.

Uddannelsen giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse.

Du har fremtidige jobmuligheder som fx it-forretningsudvikler, informations- og kommunikationsspecialist eller projektleder inden for bl.a. kommunikationsteknologi og softwareudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver uddannet med speciale i både informations- og kommunikationsvidenskab samt i informationsteknologi, og du lærer bl.a. at udvikle og virkeliggøre it- og webapplikationer i forhold til den enkelte bruger.

Emner

Uddannelsen koncentrerer sig om fire overordnede emner:

 • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
 • Kommunikation, læring og formidling
 • Informationsanalytisk grundlag
 • Programmering, udvikling og projektledelse

Derudover får du indsigt i videnskabsteori og metode samt mulighed for at specialisere dig med et selvvalgt valgfag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, e-læring, elektronisk portefølje, gruppe- og projektarbejde.

Praktik og udlandsophold

På 5. semester lægges der op til, at du kommer ud i et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation. Der er også mulighed for, at du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 4,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, som arbejder med multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi og softwareudvikling. Du kan også arbejde med fx rådgivning, markedsføring og networking.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.