bacheloruddannelse i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Bacheloruddannelse

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

Uddannelsen kombinerer brugerorienteret it-udvikling med design og kommunikation. Du lærer at designe, udvikle og kommunikere med brugeren i centrum.

Fakta

Navn:
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi, læring og vidensdeling samt projektledelse og brugerundersøgelser.

Uddannelsen giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er fremtidige jobmuligheder som fx it-forretningsudvikler, informations- og kommunikationsspecialist eller projektleder inden for bl.a. kommunikationsteknologi og softwareudvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver uddannet med speciale i både informations- og kommunikationsvidenskab samt i informationsteknologi, og du lærer bl.a. at udvikle og virkeliggøre it- og webapplikationer i forhold til den enkelte bruger.

Uddannelsen koncentrerer sig om fire overordnede emner:

 • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
 • Kommunikation, læring og formidling
 • Informationsanalytisk grundlag
 • Programmering, udvikling og projektledelse

Derudover får du indsigt i videnskabsteori og metode samt mulighed for at specialisere dig med et selvvalgt valgfag.

På 5. semester lægges der op til, at du kommer ud i et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation. Der er også mulighed for, at du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet.

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, e-læring, elektronisk portefølje, gruppe- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder informationsvidenskab, it og interaktionsdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i informations- og kommunikationsvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i webkommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, som arbejder med multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi og softwareudvikling. Du kan også arbejde med fx rådgivning, markedsføring og networking.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og journalistik, skribent- og mediearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.