bacheloruddannelse i Designkultur og økonomi
Bacheloruddannelse

Designkultur og økonomi

På uddannelsen studerer du design i en kulturel og kommerciel sammenhæng og får erhvervsøkonomisk indsigt i markedsføring, organisation og projektledelse.

Fakta

Navn:
Designkultur og økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig med fokus på design i en bred kontekst. Du lærer om designbegrebet og udviklingen gennem tiden kombineret med fag som fx virksomhedsøkonomi og forbrugeradfærd.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for fx markedsføring, projektledelse og formidling i private virksomheder eller offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Under uddannelsen vil du arbejde med designkulturelle og ledelsesmæssige teorier og analytiske metoder, der skaber forståelse for processen fra produktion til markedsføring af design og den videre betydning i kulturlivet og det offentlige rum.

Emner

Du undervises bl.a. i emner som:

 • Designhistorie
 • Designvirksomhedens økonomi
 • Kommunikation i designorganisationer
 • Designteori
 • Designanalyse
 • Brugeradfærd
 • Kvalitativ metode
 • Visuel kultur
 • Designteori og –analyse

Uddannelsen omfatter desuden fag som projektledelse og innovation, organisation samt marketing og design.

Det er muligt at vælge en profil på uddannelsen, der giver dig specialviden om mode som kulturelt, socialt og kommercielt fænomen.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og projektarbejde, der både kan foregå individuelt og i grupper.

Praktik

Der vil være mulighed for praktikophold i løbet af studietiden.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0 eller 7,0 i dansk A
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i designkultur og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder som konsulent, formidler, iværksætter eller projektleder inden for virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med design eller kulturel formidling, fx designvirksomheder, produktionsvirksomheder, reklamebureauer, museer eller kulturforvaltninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information