bacheloruddannelse i Designkultur og økonomi
Bacheloruddannelse

Designkultur og økonomi

På uddannelsen studerer du design i en kulturel og kommerciel sammenhæng og får erhvervsøkonomisk indsigt i markedsføring, organisation og projektledelse.

Fakta

Navn:
Designkultur og økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig med fokus på design i en bred kontekst. Du lærer om designbegrebet og udviklingen gennem tiden kombineret med fag som fx virksomhedsøkonomi og forbrugeradfærd.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for fx markedsføring, projektledelse og formidling i private virksomheder eller offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen vil du arbejde med designkulturelle og ledelsesmæssige teorier og analytiske metoder, der skaber forståelse for processen fra produktion til markedsføring af design og den videre betydning i kulturlivet og det offentlige rum.

Du undervises bl.a. i emner som:

 • Designhistorie
 • Designvirksomhedens økonomi
 • Kommunikation i designorganisationer
 • Designteori
 • Designanalyse
 • Brugeradfærd
 • Kvalitativ metode
 • Visuel kultur
 • Designteori og –analyse

Uddannelsen omfatter desuden fag som projektledelse og innovation, organisation samt marketing og design.

Det er muligt at vælge en profil på uddannelsen, der giver dig specialviden om mode som kulturelt, socialt og kommercielt fænomen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer og projektarbejde, der både kan foregå individuelt og i grupper. Der vil være mulighed for praktikophold i løbet af studietiden.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Du skal bestå en optagelsesprøve, hvis du søger optagelse via kvote 2

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder designkultur og økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i designkultur og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i designstudier, designledelse samt kultur og formidling.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder som konsulent, formidler, iværksætter eller projektleder inden for virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med design eller kulturel formidling, fx designvirksomheder, produktionsvirksomheder, reklamebureauer, museer eller kulturforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning, design, Formgivning og grafisk arbejde samt Salg og indkøb.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer