bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og videnskommunikation

Uddannelsen kombinerer kultur-, medie- og informationsvidenskab med pædagogik og formidling.

Fakta

Navn:
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at finde, systematisere og videregive alle former for information og viden både online og offline. Samtidig lærer du at lede og udføre projekter og vidensprocesser i virksomheder og organisationer.

Du har mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse eller få job som projektleder, informationsspecialist eller vidensformidler i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver konkrete værktøjer til kategorisering og brug af databaser, og du lærer at benytte og vurdere it-baserede søgestrategier og -metoder.

Desuden kommer du til at arbejde med digital formidling af viden til forskellige målgrupper samt med organiseringen af biblioteket som virtuelt og fysisk læringsrum.

Uddannelsen koncentrerer sig om fem overordnede emner:

 • Informationsteori og it
 • Kulturformidling
 • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
 • Vidensledelse
 • Kommunikation, læring og formidling

Derudover får du en grundlæggende videnskabsteoretisk indsigt og mulighed for at specialisere din uddannelse med et selvvalgt valgfag.

På 5. semester lægges der op til, at du kommer ud i et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation. Der er også mulighed for, at du kan tilbringe semestret på et udenlandsk universitet.

Undervisningen foregår blandt andet som holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, e-læring, feltarbejde samt gruppe- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder bibliotekskundskab og videnskommunikation som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Kolding (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bibliotekskundskab og videnskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i webkommunikation.

Som færdiguddannet kan du arbejde med at håndtere, systematisere og organisere store mængder information og viden samt at formidle viden, afvikle projekter eller servicere og vejlede brugere. Det kan være i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner.

Du kan blive ansat som fx projektleder, informationsspecialist, vidensformidler, analysemedarbejder, webmedarbejder, kulturformidler, bibliotekar eller eventmager.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for bibliotekar- og arkivarbejde og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer