kandidatuddannelse i Æstetik og kultur
Bacheloruddannelse

Æstetik og kultur

Æstetik og kultur er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der beskæftiger sig med det moderne samfunds kunst og kultur i bred forstand.

Fakta

Navn:
Æstetik og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere værker og fænomener inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker. Det kan være inden for både virksomheder, kommuner, uddannelses- eller kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i befinder du dig hele tiden i krydsfeltet mellem æstetik og kultur. Du får indsigt i samtidskulturen og kendskab til kunsten, som den udfolder sig i den moderne kultur på tværs af de forskellige kunstarter og medier som fx litteratur, billedkunst, film, musik og teater.

Du undersøger, hvilken funktion og betydning kunsten og andre sanseappellerende fænomener har, og studerer de kulturelle sammenhænge, de indgår i. Samtidig undersøger du, hvilke rammer kulturen sætter for den æstetiske udfoldelse i form af blandt andet kulturpolitik.

Uddannelsen omfatter fag som fx:

 • Det æstetiske felt
 • Moderne kultur
 • Æstetisk analyse og metode
 • Medialt laboratorium
 • Kulturformidling
 • Kulturliv: analyse og metode

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg og diskussion, en slags laboratoriearbejde med øvelser og workshops, samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder æstetik og kultur som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i æstetik og kultur.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,17,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i æstetik og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i æstetik og kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser. Dine muligheder afhænger af, hvilket tilvalg du tager på din bachelor. Afprøv forskellige kombinationsmuligheder på AU's hjemmeside.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kunst og kultur, museumsverdenen eller med undervisning og formidling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kultur- og museumsarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information