kandidatuddannelse i Æstetik og kultur
Bacheloruddannelse

Æstetik og kultur

Æstetik og kultur er en tværfaglig humanistisk uddannelse, der beskæftiger sig med det moderne samfunds kunst og kultur i bred forstand.

Fakta

Navn:
Æstetik og kultur
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere værker og fænomener inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.

Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte med en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du bl.a. kunne arbejde som kulturformidler, projektkoordinator, informationsmedarbejder, underviser eller forsker. Det kan være inden for både virksomheder, kommuner, uddannelses- eller kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen befinder du dig hele tiden i krydsfeltet mellem æstetik og kultur. Du får indsigt i samtidskulturen og kendskab til kunsten, som den udfolder sig i den moderne kultur på tværs af de forskellige kunstarter og medier som fx litteratur, billedkunst, film, musik og teater.

Du undersøger, hvilken funktion og betydning kunsten og andre sanseappellerende fænomener har, og studerer de kulturelle sammenhænge, de indgår i. Samtidig undersøger du, hvilke rammer kulturen sætter for den æstetiske udfoldelse i form af blandt andet kulturpolitik.

Fag

Uddannelsen omfatter fag som fx:

 • Det æstetiske felt
 • Moderne kultur
 • Æstetisk analyse og metode
 • Medialt laboratorium
 • Kulturformidling
 • Kulturliv: analyse og metode 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med forelæsninger, studenteroplæg og diskussion, en slags laboratoriearbejde med øvelser og workshops, samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en kandidatuddannelse i æstetik og kultur.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,67,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i æstetik og kultur kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for kunst og kultur, museumsverdenen eller med undervisning og formidling.

Det kan være inden for både private virksomheder og i det offentlige, fx kommuner, uddannelses- eller kulturinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information