civiingeniør i nanoteknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og teknologi

Du lærer at designe atomer og molekylers sammensætning og fremstille nye produkter og materialer som fx solceller eller medicin til brug i industrien.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med teoretiske og analytiske problemstillinger. Du deltager også i laboratoriearbejde. Du bliver undervist i bl.a. kvantemekanik og bioteknologi, og du lærer at udvikle nye nanoteknologiske produkter.

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. bioteknologi- eller nanoteknologiindustrien.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i fysik og teknologi lærer du at opbygge materialer atom for atom eller molekyle for molekyle. Denne kontrol over materialernes egenskaber kan bruges til at designe unikke materialer med nye egenskaber, der fx kan bruges i udviklingen af kommunikationsteknologi, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin.

Uddannelsen er tværfaglig og inddrager viden og metoder fra fysik, kemi, biologi, bioteknologi og ingeniørområdet.

Fagområder

Du får undervisning i fagområder som fx:

 • Nanostrukturers opbygning
 • Nanofabrikation i praksis
 • Nanoteknologiske målemetoder
 • Industriel fysik

Derudover vil du kunne tage valgfag inden for fag som kvantemekanik, genteknologi og kemi af biologiske nanostrukturer.

Du kan på det sjette semester specialisere dig i enten nanofysik eller nanobioteknologi.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0
 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik A være mindst 7,0

Læs mere

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg. AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget (Nanobiotechnology).

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Nanobiotechnology

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i private virksomheder inden for nano-, medico- og bioteknologien.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information