Akademisk overbygningsuddannelse

Miljøkemi og forvaltning

Uddannelsens fokus er grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund.

Fakta

Navn:
Miljøkemi og forvaltning
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den akademiske overbygningsuddannelse i miljøkemi og forvaltning giver dig viden om komplekse miljømæssige forhold.

Du vil som færdiguddannet kunne finde arbejde inden for miljøområdet i private virksomheder, offentlig forvaltning og interesseorganisationer.

Uddannelsen er ny fra 2021.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at koordinere tværfaglige miljøprojekter. Du får miljøkemisk viden inden for eksempelvis risikovurdering, analytisk kemi og livscyklusanalyse. Du får også indsigt i miljø- og forvaltningslovgivning.

Centralt i uddannelsen

De grundlæggende dele i uddannelsen er miljøkemi, projektledelse og forvaltning. 

Kurser

Der undervises i bl.a.:

  • Miljøret
  • Risikovurdering af kemikalier
  • Innovation og teknologivurdering
  • Livscyklusvurdering af kemikalier

Uddannelsen har desuden en praktisk vinkel, hvor du i samarbejde med fx en kommune eller en virksomhed kan afprøve dit teoretiske grundlag, metoder og redskaber i virkeligheden.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel AO i miljøkemi og forvaltning. Uddannelsens engelske titel er Master of Environmental Chemistry and Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som et fuldtidsstudium i dagtimerne. Kurserne kræver fremmøde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et akademisk overbygningsprojekt, som tager udgangspunkt i en aktuel miljøkemisk problemstilling. Projektet løber over et halvt semester (15 ECTS).

Adgangskrav

For at blive optaget på den akademiske overbygningsuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse fra det naturvidenskabelige område.

Adgangsgivende bacheloruddannelser er bl.a.:

  • Biokemi
  • Biokemi og molekylærbiologi
  • Biologi
  • Biologi - bioteknologi

På Syddansk Universitets hjemmeside kan du se, hvilke andre bacheloruddannelser der også kan give adgang.

Læs om adgangskrav og optagelse på SDU's hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder miljøkemi og forvaltning som en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen på SDU's hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet i miljøkemi og forvaltning vil du have mulighed for at arbejde som fx koordinator, projektleder eller konsulent i private virksomheder, offentlige institutioner og styrelser.

Jobmulighederne vil være inden for bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder, forsyningsselskaber, medicinalvirksomheder, miljøforvaltninger i kommuner og regioner, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Mere uddannelse

En akademisk overbygningsuddannelse i miljøkemi og forvaltning giver dig mulighed for at søge optagelse på en 2-årig kandidatuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information