enkeltfag på Roskilde Universitet
Artikel

Roskilde Universitet (RUC) - studiestruktur

Uddannelserne på RUC følger grundlæggende en 3 + 2-struktur. Det betyder, at du først læser en 3-årig bacheloruddannelse og derefter en 2-årig kandidatuddannelse.

På RUC kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d-uddannelse

På RUC lærer du at arbejde projektorienteret med tværfaglige problemstillinger fra virkeligheden. Fælles for uddannelserne på RUC er, at de bygger på Problemorienteret Projektlæring (PPL), som kvalificerer dig både fagligt og metodisk kompetent, også til arbejdslivet efter afsluttet uddannelse.

Som studerende på RUC bruger du cirka halvdelen af din tid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde, hvor du er en del af en projektgruppe.

Alle RUC's uddannelser er tværfaglige, og du har selv indflydelse på, hvordan din uddannelse skal sammensættes undervejs i studieforløbet.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Det første år har du kurser og skriver projekt på dit hovedområde. Fra dit andet år starter du din specialisering i et eller to bachelorfag.

Med en bachelor fra RUC har du blandt andet direkte adgang til en af RUC’s kandidatuddannelser. En kandidatuddannelse på RUC består enten af en kombination af to kandidatfag (fx de samme fag du specialiserer dig i på din bachelor) eller en et-fagskandidatuddannelse.

Læs mere om RUC's uddannelser Problemorienteret Projektlæring på RUC's hjemmeside.

 

Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

Du kan læse følgende bacheloruddannelser på RUC:

Hvis du vælger en af de tre internationale bacheloruddannelser foregår al undervisning på engelsk. Du kommer til at være i et internationalt miljø, men med samme uddannelsesstruktur som på de danske bacheloruddannelser.

Bacheloruddannelsernes struktur: Et hovedområde og specialisering i bachelorfag

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. Fra andet år starter du en specialisering i et eller to bachelorfag.

Du kan vælge blandt en række kombinationer af bachelorfag, både inden for bacheloruddannelsens hovedområde og på tværs af hovedområder. Du skal vælge mindst ét fag inden for bacheloruddannelsens hovedområde.

RUCs hjemmeside kan du læse mere om de forskellige bachelorfag og kombinationsmuligheder.

Bacheloruddannelse og gymnasielærerkompetencer

Du kan tilrettelægge din bacheloruddannelse med henblik på at få undervisningskompetence til gymnasiet. Du kan læse mere om, hvordan du får undervisningskompetence til gymnasiet i artiklen om pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Kontakt Studie- og Karrierevejledningen på Roskilde Universitet, hvis du vil vide mere om gymnasielærerkompetence.

Din titel som færdiguddannet bachelor

Bacheloruddannelserne fører enten til den akademiske titel BA (Bachelor of Arts) eller BSc (Bachelor of Science). En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi giver den akademiske titel HA.

Bacheloruddannelserne giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

RUC’s kandidatuddannelser er tværfaglige uddannelser. På de fleste kandidatuddannelser kombinerer du to kandidatfag.  Nogle kandidatuddannelser er et-fagskandidatuddannelser, som er tværfaglige i sig selv.

Du kan se en samlet oversigt over alle kandidatuddannelser på RUC's hjemmeside.

Hvilke kandidatuddannelser du kan vælge på RUC, afhænger af din bacheloruddannelse.

Kombinationsuddannelser eller et-fagsuddannelser

For kombinationskandidatuddannelserne gælder, at du kan vælge blandt en lang række af kombinationer. Du følger kurser og skriver projekter i begge fag. Du starter med at læse et semester på det ene fag og derefter et semester på det andet fag. På tredje semester indgår begge dine fag og på fjerde og sidste semester skriver du speciale.

På et-fags-kandidatuddannelser følger du også kurser og skriver projekter inden for dit tværfaglige fagområde. Du afslutter uddannelsen ved at skrive speciale.

Kandidatuddannelse og gymnasielærerkompetencer

Har du læst en bacheloruddannelse på RUC med henblik på undervisningskompetence til gymnasiet, kan du også tilrettelægge din kandidatuddannelse efter dette formål.

Du kan læse mere om, hvordan du får undervisningskompetence til gymnasiet i artiklen om pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Din titel som færdiguddannet kandidat

En kandidatuddannelse fører til en akademisk titel. Titlerne er forskellige, alt efter hvilket fag du har læst. Den akademiske titel begynder altid med cand. (kandidat) og efterfølges af en forkortelse for det latinske navn på den enkelte uddannelse, fx cand.mag., cand.scient., cand.scient.soc., cand.comm., cand.scient.adm. eller cand.techn.soc.

Ph.d.- uddannelse

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse, kan du søge en 3-årig ph.d.uddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Der kan i visse tilfælde være mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Roskilde Universitet udbyder også efter- og videreuddannelser efter reglerne om deltidsundervisning. Der udbydes diplomuddannelser, masteruddannelser og efteruddannelseskurser.

Til deltidstidsuddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Undervisningen kan variere mellem aften, -fjern eller weekendundervisning. Man skal opfylde de gældende adgangskrav.

Du kan se en samlet oversigt over dine muligheder for videreuddannelse på RUCs hjemmeside.

 

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.