enkeltfag på Roskilde Universitet
Artikel

Roskilde Universitet (RUC) - studiestruktur

Uddannelserne på RUC følger grundlæggende en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du først læser en 3-årig bacheloruddannelse og derefter en 2-årig kandidatuddannelse

På RUC begynder du din uddannelse på enten den humanistiske, den humanistisk-teknologiske, den naturvidenskabelige eller den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Du kan på RUC tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d-uddannelse

RUC har en uddannelsesform, hvor du lærer at arbejde videnskabeligt inden for en projektramme. Som arbejdsform ligger vægten på problemorienteret projektarbejde samt projektstyring og samarbejde.

Alle RUC's uddannelser er tværfaglige, og du har selv stor indflydelse på, hvordan din uddannelse skal sammensættes undervejs i studieforløbet.

Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

Bacheloruddannelsen tager normalt 3 år og er normeret til 180 ECTS.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. Fra andet år starter du en specialisering i to bachelorfag.

Du kan vælge blandt en række kombinationer af bachelorfag, både inden for bacheloruddannelsens hovedområde og på tværs af hovedområder.

Dit valg af bacheloruddannelse inden for et af de fire hovedområder er medbestemmende for, hvilken kombination af bachelorfag du kan vælge. Du skal vælge mindst ét fag inden for bacheloruddannelsens hovedområde.

Almen erhvervsøkonomi (HA) kan kun læses som en et-fags bacheloruddannelse, dvs. at hele uddannelsen består af erhvervsøkonomiske fag. Derudover kan du læse enkelte andre fag som et-fags bacheloruddannelser. Alle et-fags bacheloruddannelser giver adgang til en række kandidatuddannelser.

Du kan tilrettelægge din bacheloruddannelse med henblik på at få undervisningskompetence til gymnasiet. Kontakt universitetet, hvis du vil vide mere om gymnasielærerkompetence.

På RUC kan du også vælge at læse din bachelor som en international bacheloruddannelse indenfor følgende tre hovedområder: humaniora, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Her foregår al undervisning på engelsk i et internationalt miljø med samme struktur som de danske bacheloruddannelser.

Bacheloruddannelserne fører enten til den akademiske titel BA (Bachelor of Arts) eller BSc (Bachelor of Science).

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi giver den akademiske titel HA.

Bacheloruddannelserne giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

RUC’s kandidatuddannelser er tværfaglige uddannelser, hvor du kombinerer to fag, som du bliver kandidat i. Enkelte af kaniddatuddannelserne kan læses som etfagskandidat. Her er det tværfaglige integreret i uddannelsen.

For kombinationskandidatuddannelserne gælder, at du kan vælge blandt en lang række af kombinationer. Du følger kurser og skriver projekter i begge fag. Du starter med at læse et semester på det ene fag og derefter et semester på det andet fag. Tredje semester er tværfagligt, og på fjerde og sidste semester skriver du speciale.

På de fagintegrerede kandidatuddannelser følger du også kurser og skriver projekter, blot kun inden for et tværfagligt fagområde. Du afslutter uddannelsen ved at skrive speciale i faget.

Du kan se en samlet oversigt over alle kombinations- og fagintegrerede uddannelser på RUC's hjemmeside.

Hvilke kandidatuddannelser, du kan vælge på RUC, afhænger af din bacheloruddannelse.

Har du valgt bacheloruddannelse med henblik på undervisningskompetence til gymnasiet, vil din kandidatuddannelse ligeledes være tilrettelagt efter dette formål.

Du kan læse mere om, hvordan du får undervisningskompetence til gymnasiet i artiklen om pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

En kandidatuddannelse fører til en akademisk titel. Titlerne er forskellige, alt efter hvilket fag du har læst. Den akademiske titel begynder altid med cand. (kandidat) og efterfølges af en forkortelse for det latinske navn på den enkelte uddannelse, fx cand.mag., cand.scient., cand.scient.soc., cand.comm., cand.scient.adm. eller cand.techn.soc.

Ph.d.- uddannelse

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse, kan du søge en 3-årig ph.d.uddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Der kan i visse tilfælde være mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Roskilde Universitet udbyder også efter- og videreuddannelser efter reglerne om deltidsundervisning. Der udbydes diplomuddannelser, masteruddannelser og efteruddannelseskurser.

Til deltidstidsuddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Undervisningen kan variere mellem aften, -fjern eller weekendundervisning. Man skal opfylde de gældende adgangskrav.

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.