enkeltfag på IT-Universitetet
Artikel

IT-Universitetet i København (ITU) - studiestruktur

Uddannelserne på ITU følger en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og kan fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse.

IT-Universitetets uddannelser foregår hovedsageligt på engelsk med enkelte undtagelser.

På ITU kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig eller 4-årig ph.d.-uddannelse
  • En 2-årig masteruddannelse
Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse er normeret til 3 år svarende til 180 ECTS.

En bacheloruddannelse fører til den akademiske titel BSc (Bachelor of Science) og giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

Når du har afsluttet en bacheloruddannelse, har du mulighed for at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

IT-Universitetet udbyder it-kandidatuddannelser med mulighed for at specialisere sig inden for et fagligt område. Kandidatuddannelserne er overvejende engelsksprogede.

Der er ikke krav om, at du har en bestemt uddannelse for at søge om optagelse til en af IT-Universitetets kandidatuddannelser. Men du skal have en bachelorgrad eller en tilsvarende uddannelse.

IT-kandidatuddannelser giver den akademiske titel cand.it. (candidatus/candidata informationis technologiae).

 

Ph.d.-uddannelse

Hvis du gerne vil være forsker, kan du søge en ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse. På IT-Universitetet udbydes der både et 3-årigt og et 4-årigt forløb.

Uddannelsen indeholder selvstændigt forskningsarbejde, udarbejdelse af en ph.d.-afhandling, gennemførelse af ph.d.-kurser, ophold på andre forskningsinstitutioner og opnåelse af undervisningserfaring. Uddannelsen foregår i samarbejde med din vejleder.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Uddannelser udbudt som efter- og videreuddannelse er deltidstidsuddannelser, hvor der opkræves deltagerbetaling. På IT-universitetet udbydes masteruddannelser og enkeltfagskurser.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal man ud over specifikke faglige kvalifikationer have haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Undervisningsformen kan variere mellem fremmødeundervisning, virtuel undervisning og selvstudium. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde ved siden af.

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.