Artikel

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - studiestruktur

DTU udbyder to typer af ingeniøruddannelser: en diplomingeniøruddannelse og en civilingeniøruddannelse.

Diplomingeniøruddannelserne varer 3½ år, hvor civilingeniøruddannelserne følger en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og fortsætter på en 2-årig kandidatuddannelse.

På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) kan du tage følgende uddannelser:

 • En 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor)
 • En 3-årig civilbacheloruddannelse
 • En 2-årig kandidatuddannelse
 • En 3-årig ph.d.-uddannelse
Fold alle afsnit ud

Diplomingeniør (professionsbachelor)

Uddannelsen til diplomingeniør tager 3½ år, hvoraf ½ år er praktik i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. De fleste diplomingeniøruddannelser på DTU er normeret til 210 ECTS. Dog er uddannelsen arktisk teknologi normeret til 240 ECTS og uddannelsen eksport og teknologi til 270 ECTS.

Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

Man kan vælge mellem flere forskellige diplomingeniørretninger på Danmarks Tekniske Universitet. Mangler du en adgangsgivende eksamen eller det rette niveau, har du mulighed for at tage adgangkurset (1-1½ år) til ingeniøruddannelserne.

Diplomingeniøruddannelsen fører til titlen diplomingeniør/professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelske betegnelse er Bachelor of Engineering.

Som diplomingeniør har du som regel mulighed for at læse videre.

Bacheloruddannelse

Uddannelsen til civilingeniør begynder med bacheloruddannelsen, der tager 3 år og er normeret til 180 ECTS.

Bacheloruddannelsen er sammensat af fire grundlæggende fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag
 • Teknologiske linjefag
 • Projekter og almene fag
 • Valgfrie kurser

En bacheloruddannelse fører til den akademiske titel BSc Eng. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Engineering.

Bacheloruddannelserne giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

Når du har afsluttet din bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, har du mulighed for at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse og opnå titlen civilingeniør. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Den fagkombination, du har valgt på bacheloruddannelsen, kan have betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge om optagelse på.

Kandidatuddannelsen er sammensat af fire grundlæggende fagblokke:

 • Generelle retningskompetencer
 • Teknologisk specialisering
 • Valgfrie kurser
 • Kandidatspeciale

En kandidatuddannelse i teknisk videnskab fører til den akademiske titel cand.polyt. Den engelske betegnelse er Master of Science in Engineering.

Ph.d.-uddannelse

Hvis du ønsker at blive forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Der kan være mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb er af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet udbyder også efter- og videreuddannelser efter reglerne om deltidsundervisning. Der udbydes diplomuddannelser og masteruddannelser.

Til deltidstidsuddannelser opkræves der deltagerbetaling.

Undervisningen kan variere mellem aften, -fjern eller weekendundervisning. Man skal opfylde de gældende adgangskrav.

Adresse og udbud

Under institutionens adresse i henholdsvis Lyngby og Ballerup kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.