Foto af opstilling med pc, bøger og kop
Artikel

Copenhagen Business School (CBS) - Studiestruktur

Uddannelserne på CBS følger grundlæggende en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og kan fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse.

Alle uddannelserne er virksomhedsrelaterede og kan ligge inden for enten det erhvervsøkonomiske eller det erhvervshumanistiske område.

På CBS kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d.-uddannelse
  • En 2-årig erhvervsøkonomisk videreuddannelse (HD)
  • En 2-årig masteruddannelse
Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse på CBS tager 3 år og er normeret til 180 ECTS.

De erhvervshumanistiske bacheloruddannelser kombinerer to fagområder. Det ene er fremmedsprog og det andet fx organisationskommunikation eller interkulturel markedskommunikation eller forretningsforståelse. Du vælger det sprog, du ønsker at kombinere med, når du søger om optagelse på studiet.

Inden for det erhvervsøkonomiske område kan du enten læse en ren og bred og erhvervsøkonomisk uddannelse, rene erhvervsøkonomiske uddannelser, som fokuserer på specifikke brancher, eller erhvervsøkonomiske uddannelser, som kombinerer erhvervsøkonomi med et andet fagområde som fx filosofi, matematik eller informationsteknologi.

En bacheloruddannelse med erhvervssprog ligger inden for det humanistiske område og giver den akademiske titel BA.

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ligger inden for det samfundsvidenskabelige område og giver den akademiske titel BSc eller HA.

Bacheloruddannelserne giver adgang til en eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

Når du har afsluttet en bacheloruddannelse, har du mulighed for at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Nogle kandidatuddannelser ligger direkte i forlængelse af en bacheloruddannelse. Andre er udelukkende kandidatuddannelser, som du kan søge optagelse på, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Den fagkombination, du har valgt på bacheloruddannelsen, har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge om optagelse på.

Der er forskel på, hvordan de forskellige kandidatuddannelser er bygget op. Nogle har både obligatoriske og valgfrie kurser, hvor andre giver dig mulighed for selv at sammensætte din uddannelse ud fra de interesser, du har i relation til den valgte uddannelse.

Alle uddannelserne afslutter med en kandidatafhandling, hvor du arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling. Kandidatafhandlingen har et omfang af 30 ECTS.

En erhvervshumanistisk kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.ling.merc. eller MA. En erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.merc., cand.oecon., cand.soc. eller Msc.

Ph.d.-uddannelse

Hvis du ønsker at blive forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Der kan være mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb vil være af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Uddannelser udbudt som efter- og videreuddannelse er deltidstidsuddannelser, hvor der opkræves deltagerbetaling. På CBS udbydes HD 1. del, HD 2. del og masteruddannelser.

Undervisningsformen kan variere mellem fremmødeundervisning, virtuel undervisning og selvstudium.

For at blive optaget på en HD- eller masteruddannelse skal man ud over specifikke faglige kvalifikationer have haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

 

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser der udbydes.