Artikel

Copenhagen Business School (CBS) - Studiestruktur

Uddannelserne på CBS følger grundlæggende en 3 + 2 struktur. Det betyder, at du begynder på en 3-årig bacheloruddannelse og kan fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse.

Alle uddannelserne er virksomhedsrelaterede og ligger inden for det erhvervsøkonomiske område.

På CBS kan du tage følgende uddannelser:

  • En 3-årig bacheloruddannelse
  • En 2-årig kandidatuddannelse
  • En 3-årig ph.d.-uddannelse
  • En 2-årig erhvervsøkonomisk videreuddannelse (HD)
  • En 2-årig masteruddannelse
Fold alle afsnit ud

Bacheloruddannelse

En bacheloruddannelse på CBS tager 3 år og er normeret til 180 ECTS.

Du kan læse forskellige slags erhvervsøkonomiske uddannelser på CBS. Nogle studier har et bredt fokus på erhvervsøkonomien, og flere er tonet i en særlig retning. Det kan være i en mere international retning, inden for en specifik branche eller inden for en specifik del af erhvervsøkonomien. Endelig er der erhvervsøkonomiske uddannelser, som kombinerer erhvervsøkonomi med et andet fagområde som fx filosofi, matematik eller informationsteknologi.

En bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi ligger inden for det samfundsvidenskabelige område og giver den akademiske titel BSc eller HA.

Bacheloruddannelserne giver adgang til én eller flere kandidatuddannelser.

Kandidatuddannelse

Når du har afsluttet en bacheloruddannelse, har du mulighed for at fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS.

Nogle kandidatuddannelser ligger direkte i forlængelse af en bacheloruddannelse. Andre er kandidatuddannelser, som du kan søge optagelse på, hvis du har en relevant bacheloruddannelse.

Den fagkombination, du har valgt på bacheloruddannelsen, har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan søge om optagelse på.

Der er forskel på, hvordan de forskellige kandidatuddannelser er bygget op. Alle har både obligatoriske og valgfrie kurser, så du til dels har mulighed for selv at sammensætte din uddannelse ud fra de interesser, du har i relation til den valgte uddannelse. Men andelen af valgfrie fag varierer i størrelse fra uddannelse til uddannelse.

Alle uddannelserne afslutter med en kandidatafhandling, hvor du arbejder selvstændigt med en faglig problemstilling. Kandidatafhandlingen har et omfang af 30 ECTS.

En erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.merc., cand.oecon., cand.soc. eller Msc. En erhvervshumanistisk kandidatuddannelse giver den akademiske titel cand.ling.merc. eller MA.

Ph.d.-uddannelse

Hvis du ønsker at blive forsker, kan du søge en 3-årig ph.d.-uddannelse, når du har afsluttet din kandidatuddannelse.

Du søger en ph.d.-uddannelse via opslag fra bl.a. universiteterne og forskningsrådene. Der er få pladser, og du søger på baggrund af dine videnskabelige kvalifikationer og en projektbeskrivelse.

Der kan være mulighed for at begynde på en ph.d.-uddannelse i tilknytning til en kandidatuddannelse. Det samlede uddannelsesforløb vil være af samme omfang og på samme niveau som de øvrige ph.d.-uddannelser.

Uddannelsen fører til den akademiske titel ph.d.

Efter- og videreuddannelse

Uddannelser udbudt som efter- og videreuddannelse er deltidstidsuddannelser, hvor der opkræves deltagerbetaling. På CBS udbydes HD 1. del, HD 2. del og masteruddannelser.

Undervisningsformen kan variere mellem fremmødeundervisning, virtuel undervisning og selvstudium.

For at blive optaget på en HD- eller masteruddannelse skal man ud over specifikke faglige kvalifikationer have haft mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

 

Adresse og udbud

Under institutionens adresse kan du se, hvilke uddannelser CBS udbyder.