Akademiuddannelser - studiestruktur
Artikel

Akademiuddannelser - studiestruktur

Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser for voksne, tilrettelagt som deltidsundervisning.

Uddannelserne er bygget af moduler og tilrettelagt, så det er muligt at kombinere uddannelse og job.

Man kan tage et enkelt modul eller stykke moduler sammen til en fuld akademiuddannelse, der afsluttes med et afgangsprojekt.

Indhold og struktur

Akademiuddannelser er erhvervsrettede videregående uddannelser, der bliver udbudt som åben uddannelse.

Det betyder, at de er uddannelser for voksne, som har en uddannelse i forvejen og har været på arbejdsmarkedet i mindst to år efter den adgangsgivende uddannelse.

Akademiuddannelserne har en ensartet struktur med udgangspunkt i en fælles bekendtgørelse. De er generelt tilrettelagt som deltidsundervisning inden for en tidsramme på op til tre år og har et omfang af 60 ECTS, der svarer til et års fuldtidsstudier. De kan også være tilrettelagt som heltidsundervisning over et år.

Uddannelserne er bygget op af fagligt afgrænsede moduler. De enkelte moduler har et omfang af 5 eller 10 ECTS-point.

En hel akademiuddannelse indeholder obligatoriske moduler svarende til mindst 20 ECTS, valgfrie moduler svarende til mindst 5 ECTS og et afgangsprojekt på 10 ECTS. Der kan indgå valgfrie moduler - op til 15 ECTS - fra et andet fagområde.

Fagmodulerne kan også tages enkeltvis.

Inden for en enkelt akademiuddannelse kan der være forskellige uddannelsesretninger, som består af en række retningsspecifikke moduler. De retningsspecifikke moduler giver mulighed for at tone uddannelsen i en bestemt retning i relation til ens erhverv og jobfunktion.

Uddannelsestiden strækker sig typisk fra to til tre år, men en akademiuddannelse skal være afsluttet senest seks år efter, at man er begyndt på uddannelsen.

Man kan desuden gennemføre en akademiuddannelse som et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra flere akademiuddannelser. Det fleksible forløb aftales og tilrettelægges sammen med uddannelsesinstitutionen.

Fagområder

Der udbydes akademiuddannelser inden for følgende fagområder:

  • Administration og forvaltning
  • Ledelse
  • Medier og kommunikation
  • Merkantil
  • Service, produktion, it, bygge og anlæg
  • Velfærd, undervisning og sundhed

Tager du fagmoduler inden for det merkantile område svarende til 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom.

Få mere at vide

Bekendtgørelse om akademiuddannelser. Nr. 1009 af 29. juni 2016.

Se oversigt over akademiuddannelser.

Relaterede artikler

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.