Artikel

Overvejer du et år i udlandet før gymnasiet?

Læs hvordan du søger optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis du gerne vil et år til udlandet, før du starter i gymnasiet.

Hvis du ved, at du vil tage en gymnasial uddannelse, men først ønsker at tilbringe et år i udlandet, er det både muligt at søge ind, før du rejser, og mens du er i udlandet. 

Sådan søger du, inden du rejser

Hvis du ønsker at have retskrav og dermed være sikker på, at du har en plads på et gymnasium, når du kommer hjem fra dit udlandsophold, skal du søge ind på din gymnasiale uddannelse i direkte forlængelse af din 9. eller 10. klasse. Det betyder, at du skal have søgt ind via optagelse.dk senest d. 1. marts det år, du går i 9. eller 10. klasse.

For at udskyde din studiestart kan du søge om orlov fra uddannelsen. Det kan du enten gøre samtidig med, at du søger ind via optagelse.dk, eller du kan vente med at søge orlov til, at du har modtaget et tilbud om en studieplads på et gymnasium.

Det kan være en fordel for dig at vente med at søge orlov til efter, at du har modtaget et tilbud om en studieplads. Fx hvis du ikke føler dig helt afklaret omkring dit valg, eller hvis du mangler den nødvendige dokumentation for dit udenlandske skoleophold inden ansøgningsfristen d. 1. marts.

Herefter er det op til rektor på det søgte gymnasium at afgøre, om du kan få orlov. Hvis du får orlov, betyder det, at du har en studieplads, når du vender hjem fra udlandet. 

For at få godkendt orlov gælder følgende krav:

  • du skal aflevere dokumentation for optagelse på den udenlandske institution
  • gymnasiet skal vurdere, at det udenlandske uddannelsesophold vil dygtiggøre dig fagligt

Sådan søger du fra udlandet

Hvis du ønsker eller er nødt til at søge ind på gymnasiet, mens du er i udlandet, kræver det, at du har et NemID. Det kan du bestille på nemid.nu. Du skal have indsendt din ansøgning via optagelse.dk i det år, hvor du ønsker at starte på gymnasiet i august. Hvis du er under 18 år, skal en forælder eller værge underskrive ansøgningen digitalt. Det sker også med NemID og kræver ikke, at I fysisk sidder sammen.

Efter gymnasiet har modtaget din ansøgning, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Det er dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget. Læs mere i artiklen Optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser.

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ligeledes ansøge via www.optagelse.dk.

Få mere at vide

gribverden.dk kan du fx finde information om, hvilke praktiske ting du skal forberede dig på, og hvor du evt. kan søge om økonomisk støtte, hvis du ønsker at tilbringe et år i udlandet.

Lovgrundlag:
Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser. Nr. 1491 af 13. december 2018.

 

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Søren Post udfordrede sig selv i Sydamerika og kom hjem med selvtillid og inspiration.

Valg af uddannelse
Valg af uddannelse

Få inspiration til dit valg af uddannelse.