Artikel

Overblik over gymnasiereformen

Gymnasiereformen indebærer blandt andet et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Gymnasiereformen implementeres fra skoleåret 2017/2018 og betyder en række ændringer på de gymnasiale uddannelser. Nedenfor får du et overblik over, hvad reformen indebærer.

Nye adgangskrav
Fra 2019 kommer der nye adgangskrav for optagelse på de gymnasiale uddannelser. De nye adgangskrav knyttes i høj grad til uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Kortere grundforløb
Grundforløbet udgør fremover tre måneder og afsluttes første uge i november. Forløbet introducerer eleverne til studieretningerne og de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod. Man skal derfor ikke længere vælge studieretning ved ansøgning til optagelse.

Centralt fastlagte studieretninger på hhx, htx og stx
Der er færre studieretninger end før, og de er centralt fastlagte. Stx byder på 18 studieretninger, hhx på 13 studieretninger og htx på 18 studieretninger. Der udbydes desuden syv lokale studieretninger. Primært inden for stx-uddannelsen. Læs mere om de nye studieretninger.

Læs også mere om stxhtx og hhx.

Hf primært målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne
Hf vil fremover i højere grad være rettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne via en række tonede fagpakker, der er målrettet specifikke områder. Der er fortsat mulighed for via en udvidet fagpakke at blive optaget på universitetsuddannelserne. Læs mere om den 2-årige hf.

Nye regler for gymnasial supplering (GS)
Der kommer til at gælde nye regler for gymnasial supplering. Det betyder, at karakterer opnået via gymnasial supplering kommer til at tælle med i det samlede eksamensresultat, hvis karakteren trækker gennemsnittet ned. Det forventes, at de nye regler kommer til at gælde for elever, der er startet på deres gymnasiale uddannelse i 2017 eller senere og afslutter deres gymnasiale eksamen efter maj 2019, og som tager suppleringsfag efter maj 2019. Læs mere i artiklen Genberegning af gennemsnit.

Læs mere om reformen på uvm.dk.