Artikel

Overblik over gymnasiereformen

Gymnasiereformen indebærer blandt andet et kortere grundforløb, færre studieretninger og et hf, der i højere grad er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Gymnasiereformen implementeres fra skoleåret 2017/2018 og betyder en række ændringer på de gymnasiale uddannelser. Nedenfor får du et overblik over, hvad reformen indebærer.

Nye adgangskrav
Fra 2019 kommer der nye adgangskrav for optagelse på de gymnasiale uddannelser. De nye adgangskrav knyttes i høj grad til uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen. Der gælder allerede nu nye adgangskrav, hvis man søger hf fra 9. klasse. Læs mere om optagelse til de gymnasiale uddannelser i 2018 og optagelse til de gymnasiale uddannelser fra og med 2019.

Kortere grundforløb
Grundforløbet udgør fremover tre måneder og afsluttes første uge i november. Forløbet introducerer eleverne til studieretningerne og de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod. Man skal derfor ikke længere vælge studieretning ved ansøgning til optagelse.

Centralt fastlagte studieretninger på hhx, htx og stx
Der er færre studieretninger end før, og de er centralt fastlagte. Stx byder på 18 studieretninger, hhx på 13 studieretninger og htx på 18 studieretninger. Der udbydes desuden syv lokale studieretninger. Primært inden for stx-uddannelsen. Læs mere om de nye studieretninger.

Læs også mere om stxhtx og hhx.

Hf primært målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne
Hf vil fremover i højere grad være rettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne via en række tonede fagpakker, der er målrettet specifikke områder. Der er fortsat mulighed for via en udvidet fagpakke at blive optaget på universitetsuddannelserne. Læs mere om den 2-årige hf.

Nye regler for gymnasial supplering (GS)
Der kommer til at gælde nye GS-regler. Det betyder, at karakterer opnået via suppleringskurser kommer til at tælle med i det samlede eksamensresultat, hvis karakteren trækker gennemsnittet ned. Det forventes, at de nye regler kommer til at gælde for personer, der afslutter deres gymnasiale eksamen efter maj 2019, og som tager suppleringsfag efter maj 2019. Læs mere i artiklen Nye GS-regler fra maj 2019.

Læs mere om reformen på uvm.dk.

Læs mere om tidsrammen for, hvornår reformen træder i kraft i artiklen Betyder gymnasiereformen noget for mig?

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.