optagelse på en gymnasial uddannelse
Artikel

Optagelse til de gymnasiale uddannelser i 2018 og tidligere

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf-uddannelse for dig, der søgte optagelse i 2018 og tidligere.

Læs mere om adgangskravene nedenfor. De er beskrevet ud fra, hvilken gymnasial uddannelse, du søger optagelse til og hvornår.

Bemærk: Nedenstående gælder for dig, der har søgt optagelse i 2018 eller tidligere. Der kommer nye adgangskrav i 2019

Fold alle afsnit ud

Optagelse på hf fra 9. klasse

For at blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 9. klasse skal du i 2018:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver med mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Prøvefag i 9. og 10.klasse
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse på hf fra 10. klasse

For at blive optaget på den 2-årige hf-uddannelse direkte efter 10. klasse skal du i 2018:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse.
 • Have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller have aflagt 10. klasseprøve i fysik/kemi i 10. klasse
 • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en hf-uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt uddannelsessted.

Prøvefag i 9. og 10. klasse
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse på stx, htx eller hhx fra 9. klasse

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse skal du i 2018:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der står mål hermed
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Prøvefag i 9. og 10. klasse
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Optagelse på stx, htx eller hhx fra 10. klasse

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse direkte efter 10. klasse skal du i 2018:

 • Være vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse
 • Have fulgt undervisningen og aflagt prøve i fagene dansk, engelsk og matematik i 10. klasse. Du kan aflægge prøverne enten som 9.-klasseprøver eller som 10.-klasseprøver. Hvis du vælger at aflægge 10.-klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk eller anden undervisning, der står mål hermed, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Opfylder du disse adgangsforudsætninger, har du krav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse. Bemærk dog, at du ikke har krav på optagelse på et specifikt gymnasium.

Prøvefag i 9. og 10. klasse
Se oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse på uvm.dk.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, men er uenig i vurderingen, kan dine forældre bede om en revurdering af din uddannelsesparathed. Dine forældre skal angive i din ansøgning til gymnasiet, at du ønsker en revurdering. Derefter vil du blive indkaldt til en prøve eller en samtale på det gymnasium, du har søgt.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, men ikke opfylder alle de øvrige adgangskrav til en gymnasial uddannelse, kan du eventuelt blive optaget efter en konkret vurdering. Lederen af den skole, du har søgt optagelse på, vurderer ud fra dine standpunktskarakterer og eventuelle tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag. Det er lederen af skolen, som afgør, om du har krav på optagelse.

Hvis du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, men ikke har aflagt alle de foreskrevne prøver i 9. klasse, skal du til obligatorisk optagelsesprøve. Hvis du ønsker en hf-uddannelse, men ikke har aflagt alle de foreskrevne prøver, skal du også til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

For dig, der vælger en 10. klasse i 2018

Hvis du går i 9. klasse i 2018 og søger optagelse i en 10. klasse, fordi du vil søge ind på en 3-årig gymnasial uddannelse eller en hf-uddannelse i 2019, skal du være opmærksom på nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. De træder i kraft ved optagelsen 2019 og får betydning for dig.

Læs om adgangskravene i artiklen Optagelse til de gymnasiale uddannelser i 2019 under afsnittene om optagelse fra 10. klasse.

Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser
Hvis du ønsker at starte på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag.

Hvis du ikke har aflagt alle de obligatoriske prøver i 9. klasse, skal du til obligatorisk optagelsesprøve.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen
Hvis du ønsker at starte på den 2-årige hf-uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Du skal ansøge via www.optagelse.dk. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse.

Du har endvidere krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Optagelse på 2-årig stx eller gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag)

Du kan tidligst blive optaget på den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen (2-årig stx) et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Ved enkeltfagsundervisning gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Læs om den 2-årige stx.

Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx- eller htx-uddannelsen).

For at blive taget i betragtning til pre-IB skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske. Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages.

Efter pre-IB har du mulighed for at fortsætte på den 2-årige IB-uddannelse.

Det er også muligt at fortsætte på en stx- eller htx-uddannelse, forudsat at du opfylder de adgangskrav, der er til disse uddannelser. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen.

Læs om IB i artiklen om Internationale gymnasiale uddannelser.

Ansøgning via optagelse.dk

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest den 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Som en del af ansøgningen skal du bl.a. angive, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker, hvis du søger stx eller hhx. Søger du stx-uddannelsen, skal du desuden angive ønske om et kreativt fag. I www.optagelse.dk vil det fremgå, hvilke fag den skole, du søger, udbyder. Du kan også se, hvilke studieretninger skolen udbyder, men du skal først vælge studieretning, når du er startet i gymnasiet og har gennemført grundforløbet.

Du kan ikke være sikker på at blive optaget på det gymnasium, du har som 1. prioritet. Du skal derfor angive både din 1., 2. og 3. prioritet og evt. din 4. og 5. prioritet i ansøgningen. Hvis du ikke kommer ind på din 1. prioritet, sender uddannelsesinstitutionen din ansøgning videre til den næste prioritet. 

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser, fx både stx- og hf-uddannelsen, må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium. Hvis et gymnasium udbyder samme uddannelse – fx stx-uddannelsen – på flere afdelinger, må du gerne søge uddannelsen på begge afdelinger.

Er du gået ud af skolen og søger fx på baggrund af en almen voksenuddannelse (avu), logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts. 

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni, og uddannelsen begynder i august.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i en række vejledninger på www.optagelse.dk.

Uddannelsesskift

Hvis du er optaget på en af uddannelserne til stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til.

Udenlandske ansøgere

Nordiske ansøgere kan blive optaget på en af de fire gymnasiale uddannelser, hvis de er omfattet af den nordiske overenskomst om uddannelsesfællesskab på gymnasialt niveau og i øvrigt har kvalifikationer, der svarer til de ovenfor beskrevne.

Du kan læse mere om de nordiske samarbejdsaftaler på hjemmesiden Norden: www.norden.org.

Elever fra Europaskolerne, som er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse, kan også blive optaget.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.