Artikel

Under 25 år

Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder, alt efter alder og uddannelsesbaggrund.
eud forløb for unge ude af skolen og under 25 år
Typiske uddannelsesforløb for unge under 25 år.

Hvis du har forladt 9./10. klasse for mere end et år siden, og du er under 25 år, skal du begynde i grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Efter grundforløbet, som du afslutter med en prøve, fortsætter du med hovedforløbet.

Du har mulighed for at starte direkte i grundforløbets 2. del allerede efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Tager du 10. klasse med, kan du starte i grundforløbets 2. del efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 10. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Vær opmærksom på, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter.

Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

For at starte på grundforløbet skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Læs mere om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Se oversigt med alle erhvervsuddannelserne.

Læs mere om ansøgning, optagelse, grundforløb, fremtidsmuligheder og meget andet i eud-universet.