Artikel

Under 25 år

Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder, alt efter alder og uddannelsesbaggrund.
eud forløb for unge ude af skolen og under 25 år
Typiske uddannelsesforløb for unge under 25 år.

Hvis du har forladt enten 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden, og du er under 25 år, skal du begynde i grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Efter grundforløbet, som du afslutter med en prøve, fortsætter du med hovedforløbet.

Du har mulighed for at starte direkte i grundforløbets 2. del allerede efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet enten 9. eller 10. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs mere om Grundforløbets 2. del - erhvervsuddannelse.

Vær opmærksom på, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter.

Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

For at starte på grundforløbets 2. del skal du opfylde adgangskravene. Læs mere om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen.

Se oversigt med alle erhvervsuddannelserne.

Læs mere om ansøgning, optagelse, grundforløb, fremtidsmuligheder og meget andet i temaet Erhvervsuddannelse og eux.

Erhvervsuddannelse med eux

Mange erhvervsuddannelser kan tages med eux.

Med eux udvider du dine muligheder for at videreuddanne dig.