Artikel

Under 25 år

Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder, alt efter alder og uddannelsesbaggrund.
eud forløb for unge ude af skolen og under 25 år
Typiske uddannelsesforløb for unge under 25 år.

Hvis du har forladt 9./10. klasse for mere end et år siden, og du er under 25 år, skal du begynde i grundforløbets 2. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Efter grundforløbet, som du afslutter med en prøve, fortsætter du med hovedforløbet.

Du har mulighed for at starte direkte i grundforløbets 2. del allerede efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 9. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Tager du 10. klasse med, kan du starte i grundforløbets 2. del efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet 10. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs mere om Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Vær opmærksom på, at du senest efter grundforløbet skal indgå uddannelsesaftale med en virksomhed eller optages til praktikuddannelse i et praktikcenter.

Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

For at starte på grundforløbet skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal have mindst 2.0 i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen eller ved de afsluttende prøver i 10 klasse eller ved en tilsvarende prøve
  • Du skal have gennemført en samtale på erhvervsskolen. Erhvervsskolen skal vurdere, at du kan gennemføre uddannelsen

Har du en uddannelsesaftale, opfylder du adgangskravene.

Bemærk: Hvis du har planer om at søge ind på et grundforløb 2, der starter inden d. 1. august 2019, eller hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse i skoleåret 2016-17 eller tidligere, gælder kravet om bestået afgangseksamen ikke for dig.

Læs mere om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Se oversigt med alle erhvervsuddannelserne.

Læs mere om ansøgning, optagelse, grundforløb, fremtidsmuligheder og meget andet i eud-universet.

Erhvervsuddannelse med eux

Mange erhvervsuddannelser kan tages med eux.

Med eux udvider du dine muligheder for at videreuddanne dig.

Eux