Optagelse hvis du er ude af skolen
Artikel

Optagelse på erhvervsuddannelse, hvis du er gået ud af skolen

Læs om ansøgning og optagelse på en erhvervsuddannelse, hvis du er gået ud af skolen.

Hvis det kalenderår er gået, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du optages direkte på et grundforløbs 2. del.

Sådan gør du:

 

Beslutning

Du beslutter dig for, hvilken erhvervsuddannelse du vil søge ind på.

 

Evt. har du allerede nu indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik.

Ansøgning

Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, skal du gøre følgende:

Send din ansøgning til din valgte erhvervsskole via www.optagelse.dk

 

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du ikke tilmelde dig uddannelsen via www.optagelse.dk. I din uddannelsesaftale indgår også en aftale om skoleforløbet, og uddannelsesaftalen skal sendes sammen med din tilmelding til ehvervsskolen.

 

Ansøgningens indhold

Din ansøgning skal indeholde:

Dokumentation på 2,0 (eller derover) i dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver eller tilsvarende.

Dit valg af uddannelse, altså hvilket hovedforløb, du ønsker, og hvilken erhvervsskole, du søger ind på.

Hvis du ønsker Eux-forløb, skal du også oplyse det.

Hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre skrive under på ansøgningen. Du skal også kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning, som skal godkende din uddannelsesplan.

 

Kontakt evt. erhvervsskolen for nærmere oplysninger om ansøgning, optagelse og tidsfrist.

Optagelse

Du indkaldes til en samtale på erhvervsskolen med henblik på at vurdere, om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Du får et brev, der fortæller, om du er optaget på din valgte uddannelse.

 

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du optages uden forudgående samtale.

Uddannelsesstart

Du starter i grundforløbets 2. del på erhvervsskolen.

De fleste erhvervsuddannelser begynder i juli/august.

 

Eller du starter i praktikforløbet i din praktikvirksomhed.

 

Dimensionerede erhvervsuddannelser

Nogle erhvervsuddannelser har begrænsninger for, hvor mange elever, der kan optages på grundforløbets 2. del. På disse uddannelser skal du have enten en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver eller en såkaldt kvoteplads, inden du kan gå i gang med grundforløbets 2. del. Læs mere i Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Læs mere

For at søge ind på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene. Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen

Læs om grundforløb og starten på en erhversuddannelse i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Uddannelsesforløb