Artikel

Optagelse på erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Læs om ansøgning og optagelse på en erhvervsuddannelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Hvis du begynder din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, skal du bruge din uddannelsesplan på www.optagelse.dk som ansøgning.

Sådan gør du:

 

Valg af uddannelse (foreløbigt)

Du beslutter dig for, hvilken af erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder, du vil søge ind på:
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Kontor, handel og forretning
- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Teknologi, byggeri og transport

Se alle 4 hovedområder

 

 

Uddannelses-parathedsvurdering

Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse af din skole eller af UU-vejledningen.

Du kan tjekke, om du er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse i din uddannelsesplan på optagelse.dk.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, skal du kontakte UU-vejlederen på din skole.

 

Eller du skal indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik.

Uddannelsesplan

Inden 1. marts: Du færdiggør din uddannelsesplan på www.optagelse.dk. Den skal bruges som ansøgning.

 

 

Ansøgningens indhold

Din ansøgning skal indeholde:

Dit valg af hovedområde og skole, altså hvilken erhvervsskole du ønsker at gå på.

Derefter kan du vælge den fagretning, du er interesseret i. Du vælger en af de fagretninger, som erhvervsskolen tilbyder.

I Fagretningsnøglen på ug.dk kan du se, hvilke hovedområder og fagretninger de enkelte erhvervsskoler udbyder, og læse om hvad de indeholder. 

Hvis du ønsker Eux-forløb, skal du også oplyse det.

 

 
StudievalgsportfolioHusk at vedhæfte din studievalgsportfolio som pdf. 

Underskrift

Din mor eller far skal skrive uddannelsesplanen under.

Det gøres ved hjælp af NemID på www.optagelse.dk.

I kan læse mere om, hvordan I udfylder uddannelsesplan og ansøgning i temaet Forælder til ung i 9. eller 10. klasse.

I kan blive guided gennem ansøgningen på viden.stil.dk. Se: Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse.

 

 

Ansøgning  inden 1. marts

Inden 1. marts: Når din mor eller far underskriver uddannelsesplanen, sendes den som ansøgning til den erhvervsskole, du har anført som første prioritet. Det foregår via www.optagelse.dk og skal gøres senest 1. marts.

 

 

Optagelse

Når skolen har fået dokumentation på, at du opfylder adgangskravene, får du brev om, at du er optaget. Se Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

 

Opfylder du ikke adgangskravene, bliver du indkaldt til optagelsesprøve og samtale. Se Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne

Uddannelsesstart juli/august

Du starter i grundforløbets 1. del på erhvervsskolen.

De fleste erhvervsuddannelser begynder i juli/august.

 

Du kan også starte i praktik, hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Kontaktlærer mm. på erhvervsskolen

Du får tilknyttet en kontaktlærer. Evt. får du også en mentor, hvis du har brug for det.

 

 

Vejledning og fagretning på erhvervsskolen

De første 14 dage får du vejledning på erhvervsskolen til valg af din endelige fagretning på grundforløbet.

 

 

Læs mere

Du skal opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse for at søge. Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Når du er optaget, kan du starte i grundforløbets 1. del. Læs mere om Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

 

Uddannelsesforløb