Artikel

Optagelse på erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Læs om ansøgning og optagelse på en erhvervsuddannelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Hvis du begynder din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, skal du bruge din uddannelsesplan på www.optagelse.dk som ansøgning.

Sådan gør du:

 

Valg af uddannelse (foreløbigt)

Du beslutter dig for, hvilken af erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder, du vil søge ind på:
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Kontor, handel og forretning
- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Teknologi, byggeri og transport

Se alle 4 hovedområder

 

 

Uddannelses-parathedsvurdering

Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse af din skole eller af UU-vejledningen.

Du kan tjekke, om du er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse i din uddannelsesplan på optagelse.dk.

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse, skal du kontakte UU-vejlederen på din skole.

 

Eller du skal indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed om praktik.

Uddannelsesplan

Inden 1. marts: Du færdiggør din uddannelsesplan på www.optagelse.dk. Den skal bruges som ansøgning.

 

 

Ansøgningens indhold

Din ansøgning skal indeholde:

Dit valg af hovedområde og skole, altså hvilken erhvervsskole du ønsker at gå på.

Derefter kan du vælge den fagretning, du er interesseret i. Du vælger en af de fagretninger, som erhvervsskolen tilbyder.

I Fagretningsnøglen på ug.dk kan du se, hvilke hovedområder og fagretninger de enkelte erhvervsskoler udbyder, og læse om hvad de indeholder. 

Hvis du ønsker Eux-forløb, skal du også oplyse det.

 

 

Underskrift

Din mor eller far skal skrive uddannelsesplanen under.

Det gøres ved hjælp af NemID på www.optagelse.dk.

I kan læse mere om, hvordan I udfylder uddannelsesplan og ansøgning i temaet Forælder til ung i 9. eller 10. klasse.

I kan også se en lille film om, hvordan I udfylder ansøgningen. Se Sådan søger du en erhvervsuddannelse.

 

 

Ansøgning  inden 1. marts

Inden 1. marts: Du afsender uddannelsesplanen som ansøgning til den erhvervsskole, du har anført som første prioritet i uddannelsesplanen. Det foregår via www.optagelse.dk

 

 

Optagelse

Når skolen har fået dokumentation på, at du har opnået 02 (eller derover) i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, får du brev om, at du er optaget.

 

 

Uddannelsesstart juli/august

Du starter i grundforløbets 1. del på erhvervsskolen.

De fleste erhvervsuddannelser begynder i juli/august.

 

Du kan også starte i praktik, hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Kontaktlærer mm. på erhvervsskolen

Du får tilknyttet en kontaktlærer. Evt. får du også en mentor, hvis du har brug for det.

 

 

Vejledning og fagretning på erhvervsskolen

De første 14 dage får du vejledning på erhvervsskolen til valg af din endelige fagretning på grundforløbet.

 

 

Læs mere

Du skal opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse for at søge. Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne.

Når du er optaget, kan du starte i grundforløbets 1. del. Læs mere om Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

 

Uddannelsesforløb

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.