Artikel

Ofte stillede spørgsmål om optagelse på erhvervsuddannelserne

Her kan du finde svar på de spørgsmål, der oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en erhvervsuddannelse.
Fold alle afsnit ud

Hvilke adgangskrav er der til en erhvervsuddannelse?

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have afsluttet grundskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid opfylde din undervisningspligt.

Læs mere om adgangskravene til erhvervsuddannelserne.

Hvordan søger jeg ind på en erhvervsuddannelse?

Du søger via siden www.optagelse.dk. Elever i grundskolen benytter et UNI login. Øvrige ansøgere skal benytte Nem-ID. Læs mere om, hvordan det foregår på www.optagelse.dk.

Hvilke adgangskrav er der til en eux?

Eux giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

Der gælder de samme adgangskrav til eux som til erhvervsuddannelser uden eux.

Hvordan vælger jeg en eux?

Du skal søge om optagelse på en erhvervsuddannelse på www.optagelse.dk. Valget af eux-vejen sker først, når du er startet på uddannelsen. Men du skal angive, at du er interesseret i en eux, når du søger om optagelse.

Det er ikke alle erhvervsuddannelser, der udbydes som eux. Læs mere om eux og se, hvilke uddannelser der kan tages med eux.

Hvornår får jeg svar på om jeg er optaget?

Når du har søgt om optagelse på en erhvervsuddannelse, får du senest svar i slutningen af juni på, om du er optaget.

For ansøgere der har forladt grundskolen: Det er op til den søgte institution og uddannelse, hvornår der kommer svar. Du kan evt. finde information om svarfrister på institutionens hjemmeside.

Hvad er grundforløb 1?

Grundforløb 1 er et indledende forløb til erhvervsuddannelserne, hvor du får indblik i forskellige uddannelser og brancher, før du vælger erhvervsuddannelse. 

Grundforløb 1 varer 20 uger dvs. ½ skoleår. I slutningen af forløbet vælger du, hvilken erhvervsuddannelse du vil tage. Læs mere om grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Grundforløb 1 er for dig, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du kan starte i grundforløb 1 til og med august måned året efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvis du i 1 år efter 9. eller 10. klasse har modtaget undervisning på en produktionsskole eller har taget 1 år af en gymnasial uddannelse, kan du ikke starte på grundforløb 1. I de tilfælde skal du starte i grundforløbets 2. del.

Du skal altid starte i grundforløbets 2. del, hvis du begynder din uddannelse senere end i august måned året efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse. Læs mere om strukturen på erhvervsuddannelserne

Er du over 25 år, gælder andre regler. Læs mere om erhvervsuddannelser for voksne.

Hvad betyder hovedområde og fagretning?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1. Her skal du vælge et hovedområde og en fagretning. Alle erhvervsuddannelser er inddelt i fire hovedområder: 

 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Kontor, handel og forretningsservice
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Teknologi, byggeri og transport

En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Du kan se, hvilke fagretninger skolerne udbyder via fagretningsnøglen

Når du søger om optagelse, skal du i din ansøgning angive både, hvilket hovedområde og hvilken fagretning, du ønsker. 

Læs mere her på ug.dk om fagretninger, hovedområder og struktur på erhvervsuddannelserne:Hvordan er det at gå på en erhvervsuddannelse? 

Hvad er en uddannelsesaftale?

Hvis du går på en erhvervsuddannelse, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed om at få en praktikplads hos dem på dit hovedforløb. Her foregår en stor del af undervisningen nemlig i en virksomhed, hvor du får praktisk oplæring i de arbejdsområder, der hører til din uddannelse. En uddannelsesaftale er en underskrevet kontrakt med en virksomhed om, at du kan komme i praktik hos dem.

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du på mange uddannelser komme i skolepraktik.

Skal man tage grundforløb 1 på nærmeste erhvervsskole?

Det er ikke et krav, at du skal tage grundforløbets 1. del på den nærmeste erhvervsskole. Du må gerne tage forløbet på en erhvervsskole, der ligger længere væk.

Men hvis du ikke vælger den nærmeste erhvervsskole, er du ikke berettiget til en skolehjemsplads på grundforløbets 1. del. 

Hvis du derimod vælger den nærmeste erhvervsskole, er du berettiget til en skolehjemsplads, hvis du har mindst fem kvarters transporttid til skolen.

Læs mere om mulighederne for at bo på skolehjem.

Kan jeg søge direkte ind på grundforløb 2 efter 9. eller 10. klasse?

Hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du som udgangspunkt begynde på grundforløbets 1. del. 

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en praktikplads), kan du starte direkte i grundforløbets 2. del.

Læs mere om, hvordan du indgår en uddannelsesaftale i Sådan søger du praktikplads.

Hvordan bliver man optaget på en erhvervsuddannelse, hvis man ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder karakterkravene til en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. 

Optagelsesprøven foregår på en erhvervsskole og består af en danskprøve og en matematikprøve. 

Efterfølgende skal du til en samtale på erhvervsskolen, der handler om, hvor motiveret du er for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvis du opfylder karakterkravene til en erhvervsuddannelse, men ikke er vurderet uddannelsesparat, skal du ikke til optagelsesprøve. Men du skal til en samtale på erhvervsskolen. På baggrund af samtalen vurderer skolen, om du kan optages. 

Læs mere om Optagelsesprøven på erhvervsuddannelserne.

Jeg er uenig i min parathedsvurdering, hvad gør jeg?

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om du er uddannelsesparat. Hvis du er blevet vurderet ikke uddannelsesparat, og du og dine forældre ikke er enige i den vurdering, kan I bede om at få foretaget en ny vurdering hos den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage din ungdomsuddannelse. Her skal dine forældre angive i din uddannelsesplan på www.optagelse.dk, at I ønsker en revurdering.

Læs mere på ug.dk i forældreuniverset om at blive vurderet ikke uddannelsesparat i 9. klasse.

Kan jeg ændre mit uddannelsesønske efter jeg er blevet parathedsvurderet?

Har du ændret dit uddannelsesvalg efter, du er blevet vurderet parat/ikke parat til en uddannelse, er der ikke længere overensstemmelse mellem parathedsvurderingen og den uddannelse, du har søgt på www.optagelse.dk. Dermed bliver din ansøgning ”låst”, så det ikke er muligt at afsende den. Hvis du vil ændre til en anden uddannelsestype (fra gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse eller omvendt), skal du tage kontakt til din UU-vejleder, der skal sikre en ny vurdering, og at skemaet bliver justeret, så det bliver muligt at afsende din ansøgning. Find dit lokale UU-center

Hvis dit omvalg gælder en anden skole, men samme uddannelsestype, så skal du kontakte den skole, du ønske at flytte ansøgningen til. Derefter skal du kontakte den skole, der står som 1. prioritet i din ansøgning, og som du ønsker at flytte din ansøgning fra. Denne skole skal nu videresende din ansøgning til din ønskede skole.

Hvem kan hjælpe mig med min uddannelsessøgning?

Det afhænger af din alder og din uddannelsesbaggrund. Se nedenfor hvem der kan hjælpe dig.

Din vejleder på skolen:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet ikke-uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet ikke-udannelsesparat

eVejledning:

 • Du går i 9. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du går i 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat
 • Du er under 25 år og har gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse
 • Du er over 25 år

Læs mere om eVejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

 • Du er under 18 år og har forladt grundskolen
 • Du er under 25 år og har ikke gennemført en ungdomsuddannelse

Find dit lokale UU-center.

Hvem kan hjælpe mig hvis jeg har tekniske problemer?

Har du spørgsmål af teknisk karakter, der handler om ansøgningsprocessen, så kan du få hjælp af optagelses.dk´support. Mail og telefonnummer til supporten finder du på www.optagelse.dk

På optagelse.dk finder du endvidere en række brugervejledninger til, hvordan du ansøger. Se optagelse.dk/ungdom.