Artikel

Slut med hurtigstartsbonus, men mulighed for ekstra SU-klip

Selv om ordningen med hurtigstartsbonus er afskaffet fra 2020, har du stadig mulighed for at få ekstra SU-klip ved hurtig studiestart.

Hurtigstartsbonussen er afskaffet, men det kan stadig være en fordel at starte på en videregående uddannelse senest to år efter den afsluttede adgangsgivende eksamen.

Fold alle afsnit ud

Ekstra SU-klip

Hvis du starter senest to år efter din eksamen, har du ret til 12 ekstra SU-klip inden for klippekortets ramme til din videregående uddannelse, hvis du bliver forsinket i løbet af uddannelsen. Læs evt. mere om antal SU-klip og klippekortets ramme på Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside.

For at få ret til de ekstra 12 SU-klip ud over normeret studietid skal du opfylde forskellige betingelser. Som udgangspunkt er årstallet for din først afsluttede adgangsgivende ungdomsuddannelse vigtig; også selv om det ikke er den, der helt konkret har givet dig adgang til din videregående uddannelse. Derudover afhænger muligheden for ekstra SU-klip af en række forhold, som du læse om på Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes hjemmeside.

For at komme i betragtning skal det desuden være din første videregående uddannelse, du starter på.

Undtagelser fra 2-årsfristen

En række forhold kan forhindre dig i at påbegynde en uddannelse inden for 2-årsfristen. Læs mere på www.su.dk.

Om hurtigstartsbonussen

Fra optagelsen 2020 er den tidligere ordning med hurtigstartsbonus afskaffet. Ordningen, der gav ansøgere til en videregående uddannelse mulighed for at få ganget karaktergennemsnittet med 1,08, hvis de søgte optagelse på en videregående uddannelse senest 2 år efter, at de havde afsluttet din adgangsgivende eksamen, gælder ikke længere.

Vær opmærksom på, at hvis du i 2019 søgte optagelse på en uddannelse med vinterstart 2020, havde du dog mulighed for at få hurtigstartsbonus.

Relaterede artikler