Kursus

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Praktiklærere/svendeKurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven. Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt, at have redskaber der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven og kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læringen. Det er også vigtigt, at sikre faglige progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber den praktiklærere/svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiver.

Fakta

Navn:
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2270
Fagkode:
49234-

-

Målgruppe

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Varighed

1 dag

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.