Kursus

Kvalitetsstyring i virksomheder

Du får et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf. Du lærer om specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde, registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding.

Fakta

Navn:
Kvalitetsstyring i virksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2735
Fagkode:
48075-

-

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Mål

Deltageren har et grundlæggende kendskab til kvalitetssystemer og relevante kvalitetsværktøjer til vedligeholdelse heraf. Deltageren kan anvende specifikke procedurer og instruktioner i forhold til eget arbejde og kan medvirke ved vedligeholdelse og revision af disse. Endelig kan deltageren kontrollere og registrere måledata, foretage færdigmeldinger og håndtere afvigelser/fejlmelding.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsesmålet.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Tradium