amu i vintertjeneste
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vintertjeneste

Inden for området vintertjeneste kan du tage en grunduddannelse i snerydning og saltning samt i pasning af det nødvendige materiel.

Fakta

Navn:
Vintertjeneste
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2734

På de enkelte kurser kan du bl.a. lære om saltning og snerydning af stier og fortove samt om rydning og saltning med lastbil eller traktor.

Kurserne henvender sig til chauffører, kørselsforvaltere, disponenter og vognmænd. Du kan også være sæsonansat til glatførebekæmpelse.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vintertjeneste omfatter kurser inden for emnerne:

  • Eftersyn og vedligehold af materiel til vintertjeneste
  • Håndtering af udstyr til vintertjeneste
  • Kendskab til vintertjenestens regler
  • Planlægning af snerydning og saltning
  • Rationel, hensynsfuld, sikker og økonomisk kørsel i forbindelse med snerydning og saltning
  • Sundhed, sikkerhed, arbejdsmiljø og adfærd i nødsituationer
  • Vintertjenestens metoder

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler.

Værd at vide

Vintertjeneste omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Vintertjeneste er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Voksenuddannelsesstøtte
Voksenuddannelsesstøtte

Deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.

Realkompetencer - buschauffor
Realkompetencer - buschauffor

Vurdering af kompetencer til arbejdsmarkedsuddannelser.

Erhvervsuddannelser for dig, der er fyldt 25.