Kursus

Ajourføring for kølevognschauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne.

Fakta

Navn:
Ajourføring for kølevognschauffører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2280
Fagkode:
48624-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr. Kølekassens opbygning og kølemaskinens ydeevne og af kølemateriellets mærkning og godkendelser- Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter- Kontrol, eftersyn, service og vedligehold af kølemaskiner og start og indstilling af kølemaskiner- Håndtering af driftsstop- Godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister samt modtage- og afleveringsprocedurer- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring af temperaturfølsomt gods samt overvågning under lastning/losning, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt - Arbejdsmiljølovens bestemmelser, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidlerog brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.