Kursus

Afgangstjek og afsend af fly fra standplads-ajour -

Deltageren kan efter gennemført uddannelse foretage korrekt afgangs- og sikkerhedstjek af fly på standplads.

Fakta

Navn:
Afgangstjek og afsend af fly fra standplads-ajour -
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2794
Fagkode:
47405-

Målgruppe

Transportarbejdere i lufthavne.

Mål

Deltagerne kan efter endt uddannelse bruge sit opdaterede kendskab om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og opbygning i øvrigt og suppleret med opdateret viden om gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og sikkerhedstjek af fly på standplads samt korrekt afsendelse af fly fra standplads. Deltageren har under uddannelsen også lært om korrekt tilkobling og anvendelse af radio- og lufthavnskommunikationsudstyr, samt korrekt afrapportering af eventuelle afvigelser, mangler og skader.Deltageren har fået opdateret sin viden om kontrol af forurening på fly og sine færdigheder i check for klar is (Clear Ice) på vitale dele af fly.

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser