Kursus

Dagrenovation - kørsel

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald.

Fakta

Navn:
Dagrenovation - kørsel
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2297
Fagkode:
43798-

Målgruppe

Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Mål

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om planlægning, indsamling, sortering, behandling samt aflæsningsforhold af husstandsaffald på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter foretage af- og pålæsning og transport af husstandsaffald. Arbejdet omfatter håndtering af husstandsaffald i henhold til gældende miljølovgivning, affaldsregulativer og At-anvisninger/-vejledninger på en sikker og forsvarlig måde. I arbejdet indgår ruteplanlægning på grundlag af kørselslister, elementær fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse, udbedring af mindre driftsfejl på renovationskøretøjer og på grundlag af de lovbefalede og daglige drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn, udfærdiges fejlmeldinger til værksted/vognmand.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser