Kursus

Ajourføring for renovationschauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af affald.

Fakta

Navn:
Ajourføring for renovationschauffører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2297
Fagkode:
48625-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af affald. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af affald. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøj, containere, flakkøretøjers wire- og kroghejs, komprimatorer, mekanisk og hydraulisk udstyr- Typebestemmelse af affald. Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder ved indsamling - Vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald, samt om, hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringes. Indsamling og håndtering af olie- og kemikalieaffald samt andet farligt affald- Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig. Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. - Planlægning, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led. Håndtering af tunge eller hyppige løft- Lastsikring af forskellige typer af affald, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt - Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.