Kursus

Ajourføring for autohjælpschauffører

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Fakta

Navn:
Ajourføring for autohjælpschauffører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2720
Fagkode:
48069-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte autohjælpschauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for bugsering og bjærgning med grill- og ladvogn og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Mål:Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Bugsering og bjærgning af køretøjer, herunder nye køretøjstyper som f.eks. el-, hybrid og brintkøretøjer på grill- og ladvogn- Anhugning, lastning og lastsikring af forskellige typer emner (fx campingvogne mv.)- Udrykningsbekendtgørelsen- Slæbningsbekendtgørelsen- Starthjælp, fejlfinding og gældende vilkår for udførelse af småreparationer i forhold til motortyper og elektriske systemer.- Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt udstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuel og fjernbetjent lastning. - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for anhugning og brug af personlige værne-/hjælpemidler-Færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice, konflikthåndtering og situationsbestemt kommunikationUddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.