Kursus

Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring

Manuel fremføring af førerløst tog. Automatisk til manuel driftsform.

Fakta

Navn:
Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48377-

-

Målgruppe

Medarbejdere der forstsat skal kunne udføre opgaver i forbindelse med manuel fremføring (bl.a. rangering) af førerløst tog.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse på sikkerhedsmæssig korrekt måde fortsat manuelt fremføre førerløst tog i alle kørselsformer (bl.a. rangering) under iagttagelse af eget og andres ansvar samt opgaver jf. gældende regler og procedurer. Deltageren kan desuden fortsat kommunikere klart og tydeligt med trafikleder om togets fremførsel, anvende togets højttalersystem og øvrige sikkerhedsudstyr samt ved nødsituation tømme toget for passagerer. Yderligere kan deltageren fortsat udføre fejlsøgning og fejlretning samt udbedre mindre fejl på toget.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.