Kursus

Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring

Manuel fremføring af førerløst tog. Automatisk til manuel driftsform.

Fakta

Navn:
Manuel fremføring af førerløst tog - ajourføring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48377-

-

Målgruppe

Medarbejdere der forstsat skal kunne udføre opgaver i forbindelse med manuel fremføring (bl.a. rangering) af førerløst tog.

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse på sikkerhedsmæssig korrekt måde fortsat manuelt fremføre førerløst tog i alle kørselsformer (bl.a. rangering) under iagttagelse af eget og andres ansvar samt opgaver jf. gældende regler og procedurer. Deltageren kan desuden fortsat kommunikere klart og tydeligt med trafikleder om togets fremførsel, anvende togets højttalersystem og øvrige sikkerhedsudstyr samt ved nødsituation tømme toget for passagerer. Yderligere kan deltageren fortsat udføre fejlsøgning og fejlretning samt udbedre mindre fejl på toget.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.