Kursus

Manuel fremføring af førerløst tog

Manuel fremføring af førerløst tog. Automatisk til manuel driftsform.

Fakta

Navn:
Manuel fremføring af førerløst tog
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
12,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48376-

-

Målgruppe

Medarbejdere der udfører opgaver i forbindelse med manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering).

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsformen på jernbaner med førerløse tog, reglerne for manuel fremføring af førerløst tog (bl.a. rangering) og færden langs spor i drift på jernbaner med førerløst tog til sikker fremførsel af førerløst tog i manuel kørselsform samt sikker færdsel i infrastrukturen.Deltageren kan udføre fejlsøgning og fejlmelding samt udbedring af mindre tekniske fejl på det førerløse tog på baggrund af sin viden om togtets tekniske opbygning (mekanisk og elektrisk) samt togkontrolsystemet (ATC) og togets indretning herunder døre og førerbord samt sikkerhedsmæssige installationer som nødstop, brandslukker m.m. Deltageren kan udføre entring (skaffe sig adgang til låst tog) og exit (lukning) af tog på og udenfor stationer uanset driftsform.Deltageren kan overføre det førerløse tog fra automatisk til manuel driftsform og udføre manuel kørsel (bl.a. rangering) og standsning af toget samt kontrollere, at sporet er farbart og sporskifteposition er korrekt under kørslen. Efterfølgende skal deltageren kunne overføre toget til automatisk driftsform.Deltageren kan deltage i manuel sammen- og frakobling af tog samt kørsel og standsning af sammenkoblede tog.Deltageren kan fra førerløst tog i automatisk driftsform udføre overvågning af sporets farbarhed og varsling af personer i spor.Deltageren kan foretage tømning og evakuering af passagerer fra tog på station og mellem stationer samt instruere passagerne i sikker færdsel i spor.Deltageren kan anvende togets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik. Deltageren kan anvende kommunikationsradio samt udføre radiokommunikation med trafiklederen om relevante sikkerhedsmeldinger.

Varighed

12,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.