Kursus

Letbanefører Styringsmedarbejder OCC

Letbane, styringsmedarbejder, OCC, infrastruktur, kommunikationsteknik

Fakta

Navn:
Letbanefører Styringsmedarbejder OCC
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48419-

-

Målgruppe

Medarbejdere der skal udføre opgaver som styringsmedarbejder i forbindelse med drift af letbane tog

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til opbygning af infrastrukturen, herunder værksteder, vigespor m.m., til at udføre relevante trafikstyringsopgaver i forbindelse med afvikling af den daglige drift.Deltageren kan udføre daglig betjening af relevant udstyr i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift.Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre relevant trafikstyring i forbindelse med afvikling af den daglige drift. Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsforskrifter, trafikale regler m.m. til at udføre relevante opgaver i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift med størst mulig punktlighed i henhold til gældende køreplaner og driftsprocedure. Deltageren kan udføre trafikledelse ved driftsforstyrrelser, køreplansforsinkelser, hændelser og ulykker i vejtrafikken og i eget trace samt beredskab.Deltageren kan anvende sit kendskab til styring af signaler, sporskifter, overkørsler, sporspærringer, kørestrøm, togkontrolanlæg, uheldshåndtering, sikkerhedsmeldinger, beredskabs- og sikringsplaner, uregelmæssigheder samt rapportering.Deltageren kan anvende trafikstyringscentralens kommunikationsudstyr til, via letbanetogets højttalersystem, at udføre effektiv og sikker information til passagerer ved anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik. Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med letbanefører om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.

Varighed

25,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.