Kursus

Letbanefører Styringsmedarbejder OCC

Letbane, styringsmedarbejder, OCC, infrastruktur, kommunikationsteknik

Fakta

Navn:
Letbanefører Styringsmedarbejder OCC
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
25,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48419-

-

Målgruppe

Medarbejdere der skal udføre opgaver som styringsmedarbejder i forbindelse med drift af letbane tog

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til opbygning af infrastrukturen, herunder værksteder, vigespor m.m., til at udføre relevante trafikstyringsopgaver i forbindelse med afvikling af den daglige drift.Deltageren kan udføre daglig betjening af relevant udstyr i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift.Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre relevant trafikstyring i forbindelse med afvikling af den daglige drift. Deltageren kan anvende sit kendskab til driftsforskrifter, trafikale regler m.m. til at udføre relevante opgaver i trafikstyringscentralen i forbindelse med afvikling af den daglige drift med størst mulig punktlighed i henhold til gældende køreplaner og driftsprocedure. Deltageren kan udføre trafikledelse ved driftsforstyrrelser, køreplansforsinkelser, hændelser og ulykker i vejtrafikken og i eget trace samt beredskab.Deltageren kan anvende sit kendskab til styring af signaler, sporskifter, overkørsler, sporspærringer, kørestrøm, togkontrolanlæg, uheldshåndtering, sikkerhedsmeldinger, beredskabs- og sikringsplaner, uregelmæssigheder samt rapportering.Deltageren kan anvende trafikstyringscentralens kommunikationsudstyr til, via letbanetogets højttalersystem, at udføre effektiv og sikker information til passagerer ved anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik. Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med letbanefører om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.

Varighed

25,0 dage

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.