Kursus

Letbanefører litrauddannelse

Letbane, Litra, førerrum, sikkerhedsinspektion.

Fakta

Navn:
Letbanefører litrauddannelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2868
Fagkode:
48418-

-

Målgruppe

Medarbejdere der skal udføre manuel fremføring af letbane tog.

Mål

Deltageren kan anvende sit kendskab til litra nr. 2 til at udføre sikker kørsel i normal drift af letbanetog samt sikker kørsel under uregelmæssigheder.Deltageren kan, ud fra sit kendskab til materiellets opbygning og konstruktion, udføre sikkerhedsinspektioner af letbanekøretøjer ved vagtstart, foretage relevant klargøring, foretage korrekt betjening af udstyr i førerrumskabinen og resten af køretøjet samt ved vagtafslutning forestå overlevering af køretøjet til vedligehold og kvalitetsrapportering.Deltageren kan anvende relevant kommunikationsudstyr samt udføre kommunikation med trafikledelsen (OCC) om relevante drifts- og sikkerhedsmeldinger.Deltageren kan anvende letbanetogets højttalersystem samt udføre effektiv og sikker information til passagerer ved brug af togets højtalersystem og anvendelse af hensigtsmæssig kommunikationsteknik.

Varighed

2,0 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.