Kursus

Rutebuschauffør

Rutebuschaufførens arbejdsopgaver og ren- og vedligehold af busser.

Fakta

Navn:
Rutebuschauffør
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2288
Fagkode:
48903-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der opfylder kravene til erhvervsmæssig personbefordring med bus og som har eller søger arbejde som bybus- og/eller rutebilchauffør.

Mål

Deltageren har kendskab til trafikselskabernes kvalitetskrav, organisering og arbejdsfordeling, og kan efter dette kursus samt jobinstruktion selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i kollektiv trafik, herunder:- Anvende reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil - Foretage fejlrapportering- Udføre sikker og passagervenlig stoppestedskørsel- Benytte kommunikationsudstyr i busserne - Anvende mikrofonbetjeningDeltageren kan, på grundlag af instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde såvel busser ind- og udvendigt, herunder:- Planlægge og gennemføre daglig og grundig rengøring af bussen- Udføre sikker rengøring ud fra kendskab til sikkerhedsdatablade samt arbejdsmiljøregler på området- Endelig kan deltagerne forestå rengøring af de sanitære forhold i bussen

Varighed

4 dage

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland

DEKRA A/S