amu i grundkompetence lager og terminal
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Lager, terminal og logistik

Områdets kurser giver en introduktion til forskellige funktioner inden for lager, terminal og logistik. Du får især værktøjer til at modtage, kontrollere og lagre varer, som efterfølgende skal ’plukkes’ fra lageret, emballeres, mærkes og sendes igen.

Fakta

Navn:
Lager, terminal og logistik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2290

Her finder du fx certifikatkurserne til gaffeltruck og gaffelstabler, og du kan lære både manuel og it-båren lagerstyring. Du kan desuden lære at anvende teknologi til identifikation af varer, fx RFID- teknologi og stregkoder, og systemer til styring af time- og materialeforbrug i forbindelse med ordrer og projekter.

Kurserne henvender sig både til faglærte og ufaglærte medarbejdere på alle typer lagre og terminaler. Det kan være i produktionsvirksomheder, på engroslagre, lagerhoteller, fragt- og speditionsterminaler. Men fx også reservedelslagre, byggemarkeder, medicinalbranchen og Forsvaret.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Lager, terminal og logistik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Arbejdsmiljø i lager- og terminalarbejdet
  • Lager- og terminalarbejde
  • Produkt- og branchekendskab
  • Tilrettelæggelse af lager- og terminalarbejdet

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Lager, terminal- og logistik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Lager, terminal og logistik er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information