Kursus

Togklargøringsarbejde i spor

Togklargøring. Arbejde i spor. Ledsagelse, sporspærring.

Fakta

Navn:
Togklargøringsarbejde i spor
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
7,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2869
Fagkode:
40916-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personale der udfører Togklargøring på jernbanemateriel.

Mål

Deltageren kan indrette en arbejdsplads til gennemførelse af -særligt arbejde-, sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt korrekt i både sikre og usikre områder. Særligt arbejde omfatter bl.a. almindelig togklargøring og lettere reparationer.Deltageren kan udføre sikkerhedsmelding (kommunikation med trafikledelse) samt oprette og nedtage sporspærring og bestille kørestrømsafbrydelse.Deltageren kan vurdere graden af sikkerhedsmæssige tiltag (afstand til skinner, kørestrøm m.m.).Deltageren kan desuden ledsage personer uden jernbanesikkerhedsuddannelse (passagerer, håndværkere m.m.) og materiel samt instruere personer uden jernbanesikkerhedsuddannelse.Deltageren kan udfylde dokumentation på stedet (logbog) for sikkerhedsmeldinger og sikkerhedsmæssigt arbejde i forbindelse med udførelse af ikke planlagt arbejde.Deltageren har kendskab til de nødvendige jernbanesikkerhedsprocedurer, jernbanesikkerhedsinstruktioner og jernbanesikkerhedsplaner (kun for særligt arbejde på og omkring perron) for at kunne udføre sit arbejde.Deltageren kan fungere som vagt ved f.eks. nedbrudt tog og andet arbejde på og ved jernbanen.

Varighed

7,0 dage

Eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser