Kursus

Materielsikkerhed på jernbanemateriel, bogi p-tog

Fejlsøgning, Bogier, Træk og stødapparater, Trykluft og bremsesystemer

Fakta

Navn:
Materielsikkerhed på jernbanemateriel, bogi p-tog
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2869
Fagkode:
48705-

-

Målgruppe

Personer, der skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparation på jernbanemateriel inden for persontog

Mål

Deltageren kan udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparation på togets bogier dvs. træk- og stødapparater, trykluft- og bremsesystemer, hjul m.m. i forbindelse med klargøring af jernbanemateriel inden for persontog.Deltageren har det nødvendige kendskab til gældende manualer, sikkerhedsregler og -procedure for det pågældende togmateriel, som medarbejderen skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på.Deltageren har det nødvendige kendskab til det pågældende togmateriel, som medarbejderen skal udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på.Deltageren har den nødvendige faglige kompetence for at kunne udføre fejlsøgning samt lettere vedligeholdelse og reparationer på det pågældende togmateriel.Deltageren kan desuden søge og registrere de nødvendige data før og efter fejlsøgning m.m. i relevante indrapporteringssystemer.

Varighed

3,0

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes til deltagere, der efter underviserens samlede vurdering har gennemført undervisningen med et tilfredsstillende resultat.Vurderingen omfatter deltagerens opfyldelse af uddannelsesmål og resultatet af en afsluttende prøve.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.